Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ενίσχυση έως €1 εκατ. σε καινοτόμες εταιρείες
Ημερομηνία: 13/04/2009

Την ενίσχυση με ποσά έως 1 εκατομμύριο ευρώ επιχειρήσεων που θα επενδύσουν στην αξιοποίηση καινοτόμων σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προβλέπει ειδική δράση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Πρόκειται για τη δράση «Δημιουργία-Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης», για την οποία έχει προβλεφθεί συνολική δημόσια δαπάνη (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι) ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο στόχος

Απώτερος στόχος της δράσης και των ενισχύσεων που προσφέρει, είναι η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσομακροπρόθεσμα στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας προς προϊόντα, διεργασίες και διαδικασίες ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» - ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), του ΕΣΠΑ 2007-13 και καλύπτει όλη τη χώρα.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης για την παρούσα προκήρυξη ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια. Η παρούσα προκήρυξη θα είναι ανοικτή έως την 30 Ιουνίου 2010, η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται ανά τετράμηνο, εφόσον η διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη δεν εξαντληθεί νωρίτερα.

Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων θα είναι της τάξης των 1,5 εκατομμυρίων (δημόσια δαπάνη + ιδιωτική συμμετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό του 1 εκατομμυρίου. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 70% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών καθώς και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

Ηδη η προκήρυξη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με καταληκτική ημερομηνία την 30 Απριλίου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν σχόλια και παρατηρήσεις για το περιεχόμενο της δράσης, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας, η δράση σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, να παρέχει ευελιξία στους δικαιούχους για την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου και να περιορίσει τη γραφειοκρατία.

Το οριστικό κείμενο θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση του οδηγού της προκήρυξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε νέες μικρές (έως 6 ετών) καινοτόμες επιχειρήσεις, υπάρχουσες ή νεοσυσταθείσες, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων μέσω της αξιοποίησης της γνώσης που παράγεται από:

* ερευνητές της Ελλάδας και του εξωτερικού

* επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες καθώς και μέσω αξιοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατέχουν ή αγοράζουν οι επιχειρήσεις.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)