Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Νέα υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων για τα μέλη του Επιμελητηρίου Λάρισας

Ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο (πλατφόρμα) εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρηματιών - μελών του Επιμελητηρίου Λάρισας, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα.

Βασικός στόχος του παρόντος «εργαλείου» (ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής διαδραστικών υπηρεσιών: http://investmenttools.uhc.gr) αποτελεί η αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων από τις Ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών των Επιμελητηρίων προς τα μέλη τους (ταμειακά ενήμερα μέλη). Η διαδραστική αυτή πλατφόρμα θα επεκτείνει την υπάρχουσα γενική πληροφόρηση και θα συμπεριλάβει και θα διαχέει εξειδικευμένη επιχειρηματική πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων απασχόλησης.

Συγκεκριμένα το έργο περιέχει τους παρακάτω βασικούς άξονες:

Την άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας με όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης και με όλες τις προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτά.

Τη δυνατότητα του χρήστη-επιχειρηματία, με εύκολο και απλό τρόπο, να συμπληρώνει - ανανεώνει τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής του (επιχειρηματικό προφίλ) και με το πάτημα ενός κουμπιού, να ενημερώνεται για επενδυτικά προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησής του.

Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του συστήματος (πλατφόρμας):

Αποτελεί ένα «έξυπνο» σύστημα ταυτοποίησης του προφίλ της επιχείρησης και της επιθυμητής από αυτή επένδυσης με τα διαθέσιμα (στην πλατφόρμα) προγράμματα.

Παρέχει διαδραστικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων από τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Διαλειτουργεί με το σύστημα του ΓΕΜΗ για την αυτόματη ενημέρωση του προφίλ της επιχείρησης με τα υπάρχοντα σε αυτό δεδομένα. Γίνεται αυτόματη ενημέρωση της πλατφόρμας, με τους ΚΑΔ της επιχείρησης, που είναι δηλωμένοι στο ΓΕΜΗ, και αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξη της επιχείρησης σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα.

Γίνεται άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας με όλα τα νέα προγράμματα απασχόλησης και επενδύσεων, καθώς και για τις προϋποθέσεις ένταξης σ αυτά.

Ενημερώνει άμεσα και αυτόματα τον επιχειρηματία-χρήστη της πλατφόρμας μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου:

- για τα επενδυτικά κ.ά. προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησης και της επένδυσης που σχεδιάζει να υλοποιήσει.

- για τις νέες επιδοτούμενες επενδύσεις.

Σ αυτή την περίπτωση ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αλλάξει το επενδυτικό του σχέδιο, για να ενημερωθεί άμεσα αν μπορεί να επιδοτηθεί.

Σε περίπτωση νέας ανάρτησης επενδυτικού προγράμματος, το σύστημα αυτόματα αναζητεί, ταυτοποιεί και στη συνέχεια ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Γίνεται αυτόματη ενημέρωση του επιχειρηματία-χρήστη της πλατφόρμας, μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, για τα νέα επενδυτικά προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησης και της επένδυσης που σχεδιάζει να υλοποιήσει, τα οποία ανακοινώθηκαν μετά την αρχική εγγραφή του σε αυτή.

Παρέχει εξειδικευμένη, έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις.

Μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις ένταξης σε επενδυτικό πρόγραμμα είναι οι ΚΑΔ της επιχείρησης. Το “matching” αναζητεί από το ΟΠΣ του ΓΕΜΗ τους ΚΑΔ της επιχείρησης και έτσι δεν χρειάζεται να ενημερώνεται το προφίλ της με τους ΚΑΔ. Επίσης η επιχείρηση μπορεί να ενημερωθεί για τα προγράμματα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του προφίλ της (οι προϋποθέσεις αφορούν στους υποψήφιους εργαζόμενους).

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης-επιχειρηματίας θα ενημερώνεται στο e-mail του, για τα νέα επενδυτικά προγράμματα που εισάγονται στην πλατφόρμα, τα οποία ενδεχομένως να ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησης, καθώς επίσης και για τις νέες προϋποθέσεις ένταξης σε αυτά π.χ. την ηλικία του επιχειρηματία κλπ.

Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαδικασία (βήματα) εγγραφής στην πλατφόρμα:

Η υποβολή αίτησης εγγραφής των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: http://investmenttools.uhc.gr

Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχουν μόνο όσες επιχειρήσεις είναι ταμειακά ενήμερες, δηλ. έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους στο οικείο Επιμελητήριο. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα είναι «συγχρονισμένη» με τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής.

Βήματα

- Καταχώρηση του ΑΦΜ της επιχείρησης, έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ, σε σχέση με το ΓΕΜΗ.

- Καταχώρηση username, password και e-mail χρήστη, έλεγχος μοναδικού e-mail και ταμειακής ενημερότητας της επιχείρησης στο Επιμελητήριο που ανήκει.

- Ολοκλήρωση εγγραφής.

- Καταχώρηση του προφίλ της επιχείρησης, οι ΚΑΔ ανασύρονται αυτόματα από το ΓΕΜΗ.

- Καταχώρηση των χαρακτηριστικών της επιθυμητής επένδυσης.

- Αυτόματη ενημέρωση για επενδυτικά προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ και της επιθυμητής επένδυσης της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλευτούν το Εγχειρίδιο εγγραφής και χρήσης προκειμένου να αξιοποιήσουν την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων.

Εγχειρίδιο εγγραφής και χρήσης

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)