Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ελαστικότερο το «πόθεν έσχες» για αγορές ακινήτων - Ι.Χ.
Ημερομηνία: 13/04/2009

Yπό ευνοϊκότερες συνθήκες θα μπορεί να καλυφθεί το «πόθεν έσχες» για περιουσιακά στοιχεία (κυρίως ακίνητα και Ι.Χ.) που θα έχουν αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, με βάση τις μεταβολές που επέρχονται από το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή. Ωστόσο, το νέο αυτό καθεστώς ισχύει μόνο για αγορές μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και όχι για τυχόν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή.

Eτσι, για το 2008 ισχύει το παλαιό καθεστώς δικαιολόγησης του «πόθεν έσχες», το οποίο προβλέπει ότι από το εισόδημα των παλαιότερων ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος για τη δικαιολόγηση του «πόθεν έσχες», αφαιρούνται οι δαπάνες που συνιστούν τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, καθώς έχει διαπιστωθεί μια "παρερμηνεία", η οποία οφείλεται στο ότι η διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπει ότι δεν θα αφαιρούνται πλέον οι δαπάνες που απαλλάσσονται του τεκμηρίου, προκειμένου να υπάρχει δικαιότερη φορολογική μεταχείριση.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το τεκμήριο διαβίωσης των Ι.Χ., το οποίο καταργήθηκε για τα οχήματα με εργοστασιακή αξία έως 50.000 ευρώ από το 2003. Ωστόσο, ενώ τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν υπόκειντο σε τεκμήριο δαπανών διαβίωσης, η τεκμαρτή τους δαπάνη υπολογιζόταν, αν ο φορολογούμενος επικαλούνταν την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων οικονομικών ετών.

Πλέον, με τη νέα διάταξη, προβλέπεται ότι εφόσον τα αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία έως 50.000 ευρώ δεν υπόκεινται σε τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης, θα πρέπει να μην αφαιρούνται από το εισόδημα για τη δικαιολόγηση του «πόθεν έσχες», «προκειμένου να υπάρχει δικαιότερη φορολογική μεταχείριση», όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου. Πάντως, το νέο καθεστώς, θα ισχύσει από την 1/1/2009, ενώ για το 2008, έτος για το οποίο οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται αυτή την περίοδο, ισχύει το προηγούμενο -αυστηρότερο- καθεστώς. Στο «πόθεν έσχες» εμπίπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Η αγορά κατοικίας και η ανέγερση κατοικίας (εξαιρείται η πρώτη κατοικία εμβαδού μέχρι 120 τ.μ.)

Η χρονομεριστική και χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Η αγορά αυτοκινήτων. Η αγορά μοτοσικλετών ανεξαρτήτως κυβισμού.

Η αγορά πλοίων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών. Η αγορά αντικειμένων αξίας άνω του 5.000 ευρώ (κοσμήματα, έπιπλα κ.λπ.).

Η αγορά χρεογράφων. Εξαιρούνται ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, οι μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η χορήγηση δανείων προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι δωρεές ποσών, γονικές παροχές και χορηγίες.

Οι τόκοι των δανείων, που πληρώθηκαν μέσα στο έτος (π.χ. στεγαστικών δανείων). Τα ποσά που καταβλήθηκαν εντός του 2008 για την αποπληρωμή συναλλαγών που έγιναν στα προηγούμενα χρόνια, όπως π.χ. η αγορά αυτοκινήτου. Αναφορικά με την ανάλωση κεφαλαίου, με βάση τη φορολογική νομοθεσία παρέχει δυνατότητες παράκαμψης του «πόθεν έσχες».

Συγκεκριμένα, η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων οικονομικών ετών, είναι το βασικότερο όπλο του φορολογούμενου και αφορά τις αποταμιεύσεις που έχουν σχηματιστεί από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία μπορούν να φθάσουν μέχρι και σε 15 έτη πίσω. Αυτό σημαίνει ότι για την αγορά αυτοκινήτου ή ακινήτου χρησιμοποιήθηκαν αποταμιεύσεις των προηγούμενων ετών, με εισοδήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί.

Πηγή: express.gr

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)