Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης JESSICA για τη Χρηματοδότηση Νέων Έργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).

Η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας, έχει δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη χρηματοδότηση Επιλέξιμων Έργων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA.

Μέσω του προγράμματος JESSICA, παρέχεται η δυνατότητα δανειακής χρηματοδότησης νέων έργων, οικονομικά βιώσιμων, με όρους ευνοϊκότερους της αγοράς και για την κάλυψη μέχρι και του 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι πόροι του JESSICA μπορούν ενδεικτικά να διοχετεύονται σε έργα στους εξής τομείς:
- Έργα ανάπλασης πόλεων π.χ. ανάπλαση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών για δημιουργία περιοχών κατοικίας, εκπαίδευσης, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, κ.λ.π.
- Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της αύξησης χρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις.
- Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.
- Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους τομείς της πληροφορικής και / ή της έρευνας και ανάπτυξης.
- Πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων.
- Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης.
- Άλλα έργα αστικής ανάπτυξης.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης διαθέτει περίπου €20 εκατομμύρια κεφάλαια από το JESSICA για χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων. Επιπρόσθετα, η χρηματοδότηση από τρίτες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς, αναμένεται να ανέλθει σε συνολικά περίπου €8,4 εκατομμύρια.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει φάκελο έργου ή να αιτήσει περισσότερες πληροφορίες, καλείται να διαβάσει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Τράπεζας Πειραιώς
(http://www.piraeusbank.gr/el/megales-epiheiriseis/hrimatodotisi/programma-jessica) ή/ και να επικοινωνήσει με τον κύριο Πάρη Μπούσιο (τηλ: 210-7728490, email: pbou@pbre.gr).

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)