Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης σε διαδικασίες που αφορούν επιχειρήσεις»
Ημερομηνία: 16/02/2009

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης σε διαδικασίες που αφορούν επιχειρήσεις»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης σε διαδικασίες που αφορούν επιχειρήσεις». Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης σε διαδικασίες που αφορούν επιχειρήσεις».

Σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν. 3731/ 2008 (ΦΕΚ 263/Α’) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α’) με το οποίο ορίζεται ότι η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις. Τούτο σημαίνει ότι σε περίπτωση συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, οι οικείες υπηρεσίες οφείλουν να αναζητούν αντί των ενδιαφερομένων όσα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς αυτούς έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (υποχρεωτική ή κατόπιν συναίνεσης του πολίτη).
Παρακαλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες:
• Να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους καθώς και τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν κοινοποιώντας τους την παρούσα εγκύκλιο και
• Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣ να ενημερώσει σχετικά τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Το πληροφοριακό υλικό (νομοθετικό πλαίσιο, κανονιστικές αποφάσεις, στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων υπαλλήλων, πρότυπα έντυπα αιτήσεων πιστοποιητικών κ.λπ.) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ & ΗΔ/ΥΠΕΣ www.gspa.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός – Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


Προκόπης ΠαυλόπουλοςΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)