Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Επιμελητήριο Λάρισας: Δελτίο τύπου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

ΛΑΡΙΣΑ 21-1-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Λάρισας υπενθυμίζει σε όλους τους υπόχρεους απογραφής στο Γενικό Εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), ότι μετά την ολοκλήρωση της αυτοαπογραφής ο υπόχρεος υποχρεούται (εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της αυτοαπογραφής του) να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση προκειμένου αυτά να ελεγχθούν και να αρχειοθετηθούν στο φάκελο.
Σε περίπτωση που τα έγγραφα δεν φέρουν θεώρηση από την μέχρι τότε αρμόδια αρχή θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να προχωρήσει στην καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής ή έκδοσης πιστοποιητικού θα πρέπει πρώτα να οριστικοποιήσει (με την παραλαβή των εγγράφων και τη διαδικασία του ελέγχου) την εγγραφή του υπόχρεου ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάπτωση των δεδομένων στο ΓΕΜΗ

Επισημαίνουμε ότι μετά την παρέλευση της ημερομηνίας υποχρεωτικής απογραφής, το ΓΕΜΗ αποτελεί το μόνο αρμόδιο μητρώο δηλαδή με πιο απλά λόγια οι υπόχρεοι ΔΕΝ θα απευθύνονται πλέον στα προηγούμενα μητρώα τους για την καταχώρηση οποιασδήποτε τροποποίησης της επιχείρησης αλλά μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ.
Συνεπώς για διευκόλυνση όλων των συναλλασσόμενων με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ συνιστούμε πριν τη έλευση τους στην Υπηρεσία για την καταχώριση οποιασδήποτε νέας μεταβολής να ελέγχουν
Α) εάν η επιχείρησή τους έχει πραγματοποιήσει τη διαδικασία της αυτοαπογραφής και
Β) εάν έχει προσκομισθεί ο φάκελος για να ελεγχθεί.

Επίσης προτρέπουμε όλους όσους έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της αυτοπαγραφής να προσκομίσουν άμεσα το φάκελο στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να ελεγχθεί, υπενθυμίζοντας ότι η προθεσμία του τριμήνου αφορά την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχε κάνει η επιχείρηση την αυτοπαογραφή (δηλαδή την ημερομηνία που έληγε η υποχρέωση απογραφής βάσει του ΑΦΜ και όχι την πραγματική ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η αυτοαπογραφή).

Εάν κάποιος υπόχρεος δεν έχει προβεί ακόμη σε αυτοαπογραφή ενημερώνουμε ότι παρόλο του ότι δεν έχει δοθεί επίσημη παράταση, το ηλεκτρονικό σύστημα της αυτοαπογραφής είναι ακόμη <<ανοικτό>> και μπορεί ο υπόχρεος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στην ιστοσελίδα www. businessportal.gr ή στο Επιμελητήριο Λάρισας - Υπηρεσία ΓΕΜΗ (τηλ. 2410254738.)

Διευκρινίζουμε ότι αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ για το νομό Λάρισας είναι το Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44) και εκεί θα απευθύνονται όλοι οι υπόχρεοι ανεξάρτητα εάν είναι μέλη του ή όχι και ότι Υπόχρεοι απογραφής θεωρούνται οι Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, οι ΕΠΕ, οι ΑΕ και οι αστικού συν/μοι που η σύστασή τους έχει γίνει μετά τις 4/4/2011.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις το σύστημα της απογραφής δεν έχει ανοίξει ακόμη.

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)