Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης:προμήθεια «ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ 4Κ ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ»
Ημ/νια Υποβολής: 28/07/19
Κείμενο προκύρηξης
Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΝΟΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ 4Κ ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» (CPV: 33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από τα αποθεματικά του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για τις ανάγκες της μελέτης με θέμα: «Μελέτη της χρήσης παραγόντων αίματος μετά από ενδοσκοπική χειρουργική», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.


Περισσότερες πληροφορίες στο υπάρχον έγγραφο της διακήρυξης.
Πηγή Ενημέρωσης: Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Λοιπά Στοιχεία
Φορέας: Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλονίκη
Σχετικό Υλικό:
Έγγραφο διακήρυξης
Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)