Πρόταση του Παραρτήματος του Επιμελητηρίου Λάρισας για τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Ελασσόνας

1- Εισαγωγή.

Το Επιμελητήριο Λάρισας θεωρεί ότι ο Γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός είναι καθοριστικό στοιχείο ανάπτυξης μιας πόλης μιας και μέσω αυτού καθορίζονται οι αναπτυξιακές προοπτικές της, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των πολιτών που ζουν σε αυτή.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί μια διαδικασία εντός των πλαισίων του νόμου και μόνο ούτε και θα πρέπει να διακατέχεται από τεχνοκρατική και μόνο αντίληψη.

Ο Γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί κατά βάση ένα ουσιαστικά πολιτικό εργαλείο στα χέρια της Τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας , για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχεδίων και των οραμάτων των κατοίκων της.

Δε θα πρέπει αυτός να ακροβατεί μεταξύ ρεαλισμού και οράματος αλλά θα πρέπει αφενός να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα προβλήματα μη υποκύπτοντας στο πολιτικό κόστος που ενδεχόμενα θα προκύψει από τις αποφάσεις, αφετέρου δε να δημιουργήσει συνθήκες υλοποίησης των οραμάτων για μια άλλη πόλη, για μια άλλη επαρχία Ελασσόνας.

Όπως επίσης δε θα πρέπει να υποθηκεύει τις δυνατότητες των επερχόμενων γενεών να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για το μέλλον της.

Όλα τα παραπάνω, για να αποτελέσουν στοιχεία του Γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού, απαιτείται να λειτουργήσουν οι διαδικασίες του δημοκρατικού προγραμματισμού.

Απαιτείται να υπάρξει ένας σημαντικός διάλογος όχι μόνο μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, όπως έγινε μέχρι σήμερα, αλλά και μεταξύ των πολιτών, μιας και αυτοί είναι οι τελικοί χρηστές, δηλαδή αυτοί στο σύνολό τους θα βιώσουν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του σχεδιασμού.

Απαιτούνται ευρύτερες συνθέσεις και συγκλήσεις, μιας και μια νέα τέτοια διαδικασία θα γίνει μετά από 20 περίπου χρόνια.

Ο Γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί παράλληλα το εργαλείο της χωροθέτησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο σε επαρχίας όσο και πόλης και είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί -αφενός καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν με τη διάσπαρτη εγκατάσταση των επιχειρήσεων, αφετέρου δε καλείται να μετατρέψει τα υπάρχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ανταγωνιστικά για την τοπική και κατ επέκταση για την εθνική οικονομία.

Με το σχεδιασμό αυτό απαιτείται να προσδιοριστεί η μορφή και η κατεύθυνση της ανάπτυξης της πόλης μας.

Για μας αυτό είναι βασικό και προέχει των όποιων άλλων επιλογών.

Με απλά λόγια σήμερα προέχει να ξεκαθαρίσουμε σε ποια αναπτυξιακή κατεύθυνση θα προσανατολιστεί η πόλη μας ως βασικός επαρχιακός πόλος ανάπτυξης, στοχεύοντας παράλληλα στο να αναδειχθεί σε σημαντικό αναπτυξιακό κέντρο στα πλαίσια της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παράλληλα εκτιμούμε ότι  θα πρέπει να ειδωθεί ο σχεδιασμός αυτός σε συνδυασμό με τον γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό των γειτονικών Δήμων και με  αυτόν της Λάρισας, όχι γιατί σοβινιστικά θέλουμε να περιχαρακώσουμε την επαρχία μας, αλλά γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαφυλαχτούν τα ιδιαίτερα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα  αν θέλουμε όλη η επαρχία μας να έχει προοπτικές ανάπτυξης.

Το πιο εύκολο για μας θα ήταν να περιοριστούμε σε ορισμένες παρατηρήσεις που θα αφορούν καθαρά επιχειρηματικά θέματα.

Όμως επιδίωξη μας δεν είναι να είμαστε αρεστοί αλλά χρήσιμοι στην κοινή αναπτυξιακή πορεία και για τον λόγο αυτό οι προτάσεις που καταθέτουμε αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού.

2. Βασικές παραδοχές για την ανάπτυξη των προτάσεων μας.

Α- Πληθυσμός της πόλης Ελασσόνας.

Θεωρούμε ότι τα στοιχεία της καταμέτρησης του 2001 σε 6514 κατοίκους στερείται αξιοπιστίας, η δε πρόβλεψη του μελετητή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, λαμβανομένου υπόψη του τρόπου που γίνεται η απογραφή (μεταφορά και καταγραφή στα χωριά. Σήμερα ο πλυθησμός της Ελασσόνας είναι πάνω από 10500 κατοίκους.

Β- Θεωρούμε ως δεδομένο ότι στα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρξει σχέδιο νέων συνενώσεων δήμων και κοινοτήτων «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ» οπότε τα δεδομένα του δήμου αλλάζουν άρδην.

Γ- Θεωρούμε ότι ο γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά στην πληθυσμιακή συγκέντρωση της πόλης μας αλλά αντιθέτως πρέπει να υπάρχουν να δημιουργεί προϋποθέσεις αυτής.

Δ- Θεωρούμε ως βασικό στοιχείο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού του χρόνου σύνταξης ενός νέου τέτοιου, που με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα θα γίνει μετά από 20 χρόνια τουλάχιστον.

Ε- Ως βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης και της επαρχίας θεωρούμε :


1. Την γεωγραφική της θέση, βρίσκεται ακριβώς στον άξονα που συνδέει την κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία και Στερεά με την δυτική Μακεδονία, με  την ολοκλήρωση δε του οδικού άξονα Κωνισκού - Καλαμπάκας και με την Ηπειρο.

Επίσης συνδέει δυο βασικά αστικά κέντρα των δυο περιφερειών.

2. Διαθέτει το μεγαλύτερο προσπελάσιμο χώρο του όγκου του ΟΛΥΜΠΟΥ, μιας περιοχής παγκοσμίου φήμης, το οποίο είναι ένα ειδικό κεφάλαιο και θα πρέπει κάποτε να ασχοληθούμε όλοι μας  πολύ σοβαρά  .

3. Η Ελασσόνα είναι το μοναδικό αστικό κέντρο της επαρχίας με σημαντική απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού.

4. Διαθέτει συνδυασμό εδαφικής μορφολογίας, ορεινός όγκος αλλά και πεδινός που επιτρέπει την ανάπτυξη ποικίλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

ΣΤ- Παράγει σημαντικά τοπικά προϊόντα με κύρια αιχμή την φέτα, που στην αναπτυξιακή πορεία μπορεί να συμπαρασύρει και άλλα.

Η- Θεωρούμε ότι η υπάρχουσα οικονομική αλλά και περιβαλλοντική κρίση οδηγεί την κοινωνία μας προς την πράσινη οικονομία.

Η επαρχία μας διαθέτει πολλά και σημαντικά στοιχεία που αν τα εκμεταλλευτεί θα καινοτομήσει.

Θ. Εκτιμάμε ότι ο γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός σηματοδοτεί σημαντικά και την μορφή της ανάπτυξης μιας πόλης η μιας επαρχίας.

Πρέπει αυτός να δημιουργεί συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης αλλά και συνθήκες συγκράτησης των νέων στην πόλη μας και στην επαρχία.

Με βάσει τις παραπάνω παροχές και συγκριτικά πλεονεκτήματα το παράρτημα του Επιμελητηρίου Λάρισας στην Ελασσόνα μετά από διαβούλευση και με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης μας προτείνει τα ακόλουθα.

Προτείνουμε την επέκταση του σχεδίου για όλες τις χρήσεις μέχρι τα όρια της περιφερειακής οδού. (Όρια αναδασμού), Θεωρούμε ότι η πρόταση του μελετητή δεν λαμβάνει σοβαρά τα στοιχεία που προαναφέραμε.

Ζώνη Αναδασμού - Ελασσόνα

2-Την τροποποίηση των χρήσεων γης επί της οδού ΤΣΑΚΑΛΩΦ (σήμερα είναι χαρακτηρισμένη ως αμιγή κατοικία), που σήμερα έχει κατακλειστεί από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα οποία έχουν όλα προβλήματα αδειοδοτησης.

3-Την επέκταση των χρήσεων βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου προς ΔΕΣΚΑΤΗ έως τους πρόποδες του βουνού, καθώς και την επέκταση των χρήσεων αυτών σε κάθε οδικό άξονα. Να παραμείνουν ή και να αυξηθούν ακόμη  οι υπάρχοντες συντελεστές δόμησης και όχι να μειωθούν όπως προβλέπεται στη μελέτη .

Στους χώρους αυτούς θα πρέπει να προβλεφτούν χρήσεις βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης , εμπορικές χρήσεις και αποθηκευτικοί χώροι.

-  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1- Προτείνουμε τη χωροθέτηση δεξιά του οδικού άξονα Ελασσόνας - Λάρισας χώρου βιοτεχνικού πάρκου και εμπορικών χρήσεων χαμηλής όχλησης καθώς και ανάπτυξης εμπορικών αποθηκών.

Ο χώρος αυτός διαθέτει στον βαθμό που υπάρξει σοβαρή οδική πρόσβαση σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα μιας και είναι χαμηλής καλλιεργητικής ωφέλειας αλλά και βρίσκεται πάνω στον σημαντικότερο οδικό άξονα όλης της επαρχίας.

Και Δεύτερη εναλλακτική θέση δεξιά και αριστερά του δρόμου προς Ομαδικό Αμπελώνα.

Βιοτεχνικό Πάρκο - Ελασσόνα

2- Διαφωνούμε με την προβλεπόμενη οριοθέτηση βιομηχανικής ζώνης μεταξύ του δήμου Ελασσόνας και της κοινότητας Τσαριτσανης για τον λόγο ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η οικιστική συνένωση και όχι η υποβάθμιση της μεταξύ των δυο περιοχή.

Αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με την κοινότητα της Τσαριτσανης .Προτεινόμενη θέση βιομηχανικής ζώνης Τσαριτσάνης κοντά στην είσοδο του προβλεπόμενου τούνελ του δρόμου Ελασσόνας Λάρισας

Η προηγούμενη πρόταση μας καλύπτει τόσο την δημιουργία της βιομηχανικής - βιοτεχνικής ζώνης όσο και την οικιστική αναβάθμιση της οριζόμενης περιοχής Ελασσόνας- Τσαριτσανης, ΠΕΡΠΟ και Αγίας Μαρίνας.

3- Προτείνουμε τον χαρακτηρισμό  των δυο ΠΕΡΠΟ ως χώρους πράσινης ανάπτυξης με χρήσεις γης , οικιστικής, τουριστικής και αγροτοδιατροφικης ανάπτυξης με σαφή φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά. (όπως αυτόνομα ενεργειακά κτήρια με χρήση ηλιακής η αιολικής ενέργειας, μικρά αγροκτήματα οικολογικού περιεχομένου κλπ., τουριστικό χωριό ήπιας ανάπτυξης ).

4- Την οριοθέτηση των σφαγείων εκτός ζώνης επιρροής του φράγματος ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ για προφανείς λόγους αποφυγής μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων αλλά και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

5- Την περιβαλλοντική αξιοποίηση της λεκάνης του φράγματος και δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην θέση Μαγούλα κοντά στην Λίμνη, μιας και είναι φυσιολογικό στο χώρο της να αναπτυχτεί φυσικός βιότοπος.

6- Την οριοθέτηση χώρων με πρόβλεψη χρήσεων ανάπτυξης εκπαιδευτικών αλλά και επενδύσεων υγειονομικού και προνοιακού ενδιαφέροντος όπως , δημιουργία του Γ παιδικού σταθμού, της Σχολής Δασοφυλάκων, σχολών ΤΕΙ (σχολές κτηνοτροφίας, κέντρο γενετικής αιγοπροβάτων, γαλακτοκομίας κλπ.) Παράρτημα του Επιμελητηρίου Λάρισας με την παραχώρηση οικοπέδου, υπάρχει ομόφωνη απόφαση από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο).

7- Την πρόβλεψη χώρων περιαστικου πρασίνου ιδιαίτερα σε χρήσεις αυξημένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

8- Την πρόβλεψη χώρων δημιουργίας του πάρκου και κέντρου μυθολογίας αλλά και εκθεσιακών δράσεων.

9- Την δημιουργία παρκινγκ  βαρέων οχημάτων στην υπό χωροθετηση ζώνη βιοτεχνίας και βιομηχανίας δεξιά του οδικού άξονα Λάρισας- Ελασσόνας.

10- Την δημιουργία παρκινγκ για την αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης από τον μεγάλο όγκο των οχημάτων.

ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Προτείνουμε την μείωση των ορίων αρτιότητας των αγροτεμαχίων που προτείνονται από τον μελετητή από τα 10 σε 8 στρέμματα, από 8 σε 6 και από τα 6 σε 4.

Θεωρούμε ότι τα 10, 8 και 6 στρέμματα που προτείνονται είναι μεγάλα και λειτουργούν αποτρεπτικά για όποια επένδυση.

ΔΟΜΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Διαφωνούμε με την πρόταση για 100τ.μ. ως πολύ μικρό ποσοστό δόμησης μιας και αυτό δεν επιτρέπει ούτε την ανάπτυξη μικρών τουριστικών και αγροτοδιατροφικων μονάδων, αλλά ούτε και την δημιουργία μιας αγροτικής οικίας με αποθήκη.

Λαμβάνοντας υπόψη μας και τα υπάρχοντα ανάπτυξης του αγροτουρισμου, LEADER κλπ. προτείνουμε για καθαρή αγροικία τα 150τ.μ. για δημιουργία γεωργικής αποθήκης τα 200τ.μ. για χρήσεις μονάδων αγροτουρισμου τα 250.τ.μ., για εγκαταστάσεις αναψυχής τα 400 τ.μ. για τουριστικούς ξενώνες κλπ. τα 600 τ.μ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Κύριε δήμαρχε , κύριε  Πρόεδρε όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή μας οι προτάσεις μας δε στοχεύουν να υποβαθμίσουν την δουλειά των μελετητών ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν τον ρόλο μας.

Παράλληλα όμως δεν επιθυμούμε να υποβαθμίσουμε συνειδητά τα οράματα μας.

Πιστεύουμε ότι με τις προτάσεις μας αυτές αλλά και τις άλλες που θα κατατεθούν  από τους άλλους φορείς και συμβούλους μπορούμε να συμβάλουμε με αυτές στην ύπαρξη ενός διάλογου για τον καλύτερο δυνατό πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης που όλοι μας θέλουμε.

Κατανοούμε ότι μιλάμε από μια θέση που δε θα αναλάβει την υλοποίησή του ούτε θα αναλάβει το όποιο κόστος των επιλογών .

Κατανοούμε τη θέση της υπάρχουσας δημοτικής αρχής και τις δυσκολίες να ικανοποιήσουν μια σειρά απαιτήσεις πολιτών που εγείρονται σήμερα.

Σας καλούμε όμως να μη σταθείτε  στο οποίο πολιτικό κόστος υπάρχει για τη δημιουργία ενός τολμηρού πολεοδομικού σχεδιασμού που θα δίνει μέλλον και προοπτική στην πόλη μας.

Σε αυτήν τη διαδικασία διαβούλευσης αλλά και συναίνεσης θα βρει τον επιμελητηριακό θεσμό και ειδικότερα τους συμβούλους του παραρτήματος Ελασσόνας στο πλευρό της.

Στην αντίθετη περίπτωση που απευχόμαστε, οι ευθύνες που θα της καταλογιστούν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Την ίδια στάση οφείλουμε να προσδιορίσουμε και για τις άλλες πλευρές του δημοτικού συμβουλίου.

Η μη διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων δεν τους απαλλάσσει  ευθυνών τους να συμβάλουν με τις προτάσεις τους στη δημιουργία ενός ρεαλιστικού και οραματικού πολεοδομικού σχεδιασμού για το μέλλον της πόλης.

Η αντίληψη η οποία διατυπώνεται μέχρι σήμερα εκ μέρους της ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία τεχνοκρατική δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Θεωρούμε ότι είναι μια βαθειά πολιτική και αναπτυξιακή διαδικασία που θα χαρακτηρίσει και θα προσδιορίσει όχι μόνο το δικό μας μέλλον αλλά και το μέλλον των παιδιών μας.

Είμαστε στη διάθεση τόσο της δημοτικής αρχής, των δημοτικών ομάδων και των μελετητών για όποια συζήτηση επιθυμούν όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από την συζήτηση αυτή θα κοινοποιήσουμε και εγγράφως της θέσεις μας στο δημοτικό συμβούλιο, στους μελετητές, στην περιφέρεια και σε κάθε αρμόδιο όργανο και φορέα.

Για το Επιμελητήριο Λάρισας οι εκλεγέντες σύμβουλοι της Επαρχίας Ελασσόνας :

Συγγούνας Δημήτριος    (Μέλος του Δ.Σ- Οικονομικός επόπτης )

Μπίζιος Νικόλαος           (Μέλος του Δ.Σ - Νομαρχιακός συμ.)

Καραγγούνης Σπύρος  (Μέλος του Δ.Σ- Δημοτικός Σύμβουλος)

Οικονόμου Δημήτριος  (Μέλος Δ.Σ - Πρόεδρος Εμπορικού

Τμήματος του Επιμελητηρίου και  Πρόεδρος Ε.Σ. Ελασσόνας)

Ζηρδέλης Θωμάς          ( Μέλος Δ.Σ - Πρόεδρος Βιοτεχνικού

Τμήματος του Επημελητηρίου)

Λέκας Δημήτριος Αθαν. (Μέλος Δ.Σ )

Πίπιλας Αρης                   (Μέλος Δ.Σ )

Λέκας Δημήτριος Νικολ. (Μέλος Δ.Σ )

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας