14/3/2009-Ημερίδα με θέμα "Τρόφιμα : Από την παραγωγή στην κατανάλωση ο ρόλος των φορέων"
Το πάνελ των ομιλητών

Ημερίδα με θέμα : «Τρόφιμα - Από την παραγωγή στην κατανάλωση- Ο ρόλος των φορέων» διοργανώθηκε στα πλαίσια  «ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ 2009 » το Σάββατο 14/3/2009. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Δημ.Γκουντόπουλος

 


Η Ομιλία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λάρισας.

 Κυρίες και κύριοι,

Θα ξεκινήσω την τοποθέτηση μου από την απάντηση στο ερώτημα που όλοι μας έχουμε στο νου. Μπορεί η παραγωγή τροφίμων και γενικά ο αγροδιατροφικός τομέας, να αποτελέσει την αιχμή του αναπτυξιακού δόρατος του νομού και της περιφέρειας μας;

Η απάντηση είναι μονοσήμαντη.

Σε περιόδους έντονων κρίσεων όπως είναι αυτές που βιώνουμε, οικονομική, περιβαλλοντική και διατροφική, οι έχοντες τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γης και της παραγωγής διατροφικών προϊόντων βρίσκονται  σε πλεονεκτική αναπτυξιακή θέση αρκεί να μετατρέψουν  τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα του σε ανταγωνιστικά.

Άρα η απάντηση είναι ότι όχι μόνο μπορεί ο αγροδιατροφικός τομέας να μας δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση, αλλά και μπορεί να αποτελέσει για μας την νέα οικονομία.

 

Κυρίες και κύριοι,

Με βάση την απάντηση και θέση αυτή θα σταθώ στις δράσεις αλλά και στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε όλοι μας, ξεκινώντας από τις παρακάτω διαπιστώσεις οι οποίες αναδεικνύουν αφενός την υπάρχουσα επιχειρηματική κατάσταση στον χώρο αυτό όσο και τα προβλήματα τους.

Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο τομέας των τροφίμων και γενικά των αγροτικών προϊόντων στον νομό μας βρίσκεται μακράν πρώτος τόσο σε όγκο όσο και σε άξια στις εξαγωγές του νομού μας.

Η δεύτερη αφορά την παραγωγή των προϊόντων αυτών που ναι μεν είναι ποιοτικά, ωστόσο είναι προϊόντα χαμηλής ανταγωνιστικότητας, μιας και αυτά  παράγονται και από άλλες χώρες στην Ευρώπη και παγκόσμια, με χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

 Στο βαθμό που δεν ενσωματώνουν υψηλή προστιθέμενη αξία πολλές φορές βρίσκουν τις πόρτες των διεθνών κυρίως αγορών κλειστές.

Η τρίτη διαπίστωση είναι ότι στη χώρα μας πρώτα παράγουμε και μετά ψάχνουμε να βρούμε την κατάλληλη αγορά. Αντιθέτως, θα έπρεπε πρώτα να κάνουμε έρευνα αναγκών των καταναλωτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και με βάση την έρευνα αυτή να προγραμματίζουμε την παραγωγή μας.

Η τέταρτη είναι ότι έχουμε πολλές επιχειρήσεις που παράγουν τρόφιμα σε μικρές ποσότητες , πράγμα που δεν τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας, αλλά και δεν τους επιτρέπει να μπουν εύκολα σε μεγάλα διεθνή δίκτυα διανομών.

Η τελευταία διαπίστωση έχει να κάνει με τον προσανατολισμό των τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων μας. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών προσανατολίζονται στην κάλυψη της τοπικής και εγχώριας αγοράς.

Σήμερα στον τομέα παραγωγής των τροφίμων έχουμε επιχειρήσεις τριών  ταχυτήτων:

  • - τις μεγάλες επιχειρήσεις, που εκτός από την εσωτερική αγορά έχουν σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό,
  • - τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες διακινούν τα προϊόντα τους στην εσωτερική αγορά και ευκαιριακά κάνουν μερικές εξαγωγές,
  • - και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα προσδιορίζεται και ο  ρόλος του κάθε φορέα.

 Ο δικός μας ρόλος πέρα από την διεκδίκηση λύσεων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε γενικό και ειδικό επίπεδο, όπως είναι οι υποδομές, τα επενδυτικά σχέδια, το επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται, η άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τα διαρθρωτικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και πολλά άλλα, προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία των επιχειρήσεων αυτών.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχοντας την οργάνωση αλλά και επενδύοντας σημαντικά ποσά σε ανθρώπινους πόρους υψηλών προδιαγραφών , έχοντας αναπτύξει πλήρως όλα τα συστήματα και τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, απαιτούν από εμάς, παρεμβάσεις γενικού χαρακτήρα κυρίως σε ζητήματα όπως αυτά που προανέφερα, καθώς και σε  ζητήματα που έχουν να κάνουν με την γραφειοκρατία στη χώρα μας και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις πέρα από τα προαναφερόμενα έχουν την ανάγκη ενημέρωσης , δικτύωσης και προβολής και προώθησης των προϊόντων τους κυρίως στις διεθνείς αγορές.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,  ενώ παράγουν αξιόλογα προϊόντα στον τομέα των τροφίμων, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα τόσο στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και στην προώθηση των προϊόντων τους.

Μέσα στην κατάσταση αυτή όχι μόνο το Επιμελητήριο αλλά και οι άλλοι γενικοί και κλαδικοί επιχειρηματικοί φορείς δραστηριοποιούνται πολύπλευρα.

Θεωρώντας όμως ότι η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας κρίνεται διεθνώς από τις εξαγωγές της,  θα σταθώ σε μερικά σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει μέσα από την εμπειρία των δράσεων μας.

 

Τα προβλήματα στην προώθηση των τροφίμων μας στο εξωτερικό και οι προτάσεις μας έχουν να κάνουν:

- Με την έλλειψη κατάκτησης της σφραγίδας καταγωγής τους. Η σημαντική δουλειά που έγινε τα 3 τελευταία χρόνια του ΟΠΕ, της προώθησης του brand name «MADE IN GREECE» απέδωσε σε πολλά προϊόντα και αγορές. Δυστυχώς όμως τα δυο τελευταία χρόνια δεν βρίσκεται ο οργανισμός στην ίδια κατεύθυνση και με την ίδια ένταση.

- Με την μη επιμονή μας σε σημαντικές μεγάλες αγορές στόχους και με την αποσπασματικότητα των δράσεων μας.

- Με την ύπαρξη μιας συνολικής εθνικής αλλά και περιφερειακής πολιτικής προβολής και προώθησης των παραγόμενων προϊόντων και των τροφίμων στις διεθνείς αγορές. Μέσα στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ υπήρχαν πόροι για την προβολή και προώθηση που δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν με ευθύνη της πολιτείας.

- Με τη στήριξη των εξαγωγικών αλλά και εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων με σημαντικά οικονομικά κίνητρα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικά ποσά για την τοποθέτηση των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Όμως τα ποσά αυτά σήμερα είναι μεγάλα αλλά όχι ανεξάντλητα , για δε τις μικρές επιχειρήσεις το κόστος είναι αποτρεπτικό. Οι διατιθέμενοι πόροι από το Επιμελητήριο μας παρά το ότι είναι σημαντικοί, δεν επαρκούν.

- Με τη δημιουργία κοινού σήματος προώθησης των τροφίμων μικρού όγκου παραγωγής, ώστε να έχουν δυνατότητες ένταξης στα δίκτυα.

Το θέμα μας όμως δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που εκφράζουμε.

Αφορά και τον καταναλωτή , τον τελικό αποδέκτη της παραγωγής μας.

Σήμερα γενικώς ο καταναλωτής απολαμβάνει ποιότητα στα  ελληνικά τρόφιμα. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών παραγωγής και υγιεινής. Το ζήτημα είναι ότι αν η τιμή που τα απολαμβάνει είναι αυτή που ανταποκρίνεται στην αξία των προϊόντων αυτών. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ορισμένες παραμέτρους στις οποίες θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να δώσει βάρος.

Δυστυχώς,  οι τιμές όχι μόνο στα τρόφιμα αλλά και σε πολλά άλλα προϊόντα δεν διαμορφώνονται με βάση τις κλασικές λογικές κοστολόγησης και αυτό για το λόγο ότι μεταξύ παραγωγού, μεταποιητή και τελικού καταναλωτή υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες που αυξάνουν τις τελικές τιμές.

Θέλοντας να πούμε αλήθειες θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι και επιχειρηματικά καρτέλ υπάρχουν και ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί, και ότι υπάρχουν προϊόντα που βαπτίζοντα ελληνικά και πάρα πολλές άλλες στρεβλώσεις που τις πληρώνει ο τελικός καταναλωτής.

Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στα τρόφιμα αλλά και σε πολλά άλλα προϊόντα.

Καθήκον σας ως πολιτεία κύριε υπουργέ είναι να αναπτύξετε τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου που θα διαμορφώσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και κατάλληλων τιμών.

Σε αυτή σας την πορεία θα μας βρείτε συμπαραστάτες.

Κλείνοντας δεν θα αρκεστώ στις διαπιστώσεις αυτές. Θεωρώ ως δεδομένο ότι είναι αναγκαία μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για τη χώρα μας.

Η πολιτική αυτή όμως, όπως και θα τονίσουν οι επόμενοι ομιλητές πιστεύω, απαιτεί σημαντικές αλλαγές τόσο στην παραγωγική μας διαδικασία, όσο και στην αντίληψη μας για το τι παράγουμε , πως το παράγουμε και για ποιον το παράγουμε.

Απαιτεί ταυτόχρονα να ειπωθούν αλήθειες από τους πολιτικούς έξω και πέρα από το όποιο πολιτικό κόστος.

Ναι μεν παγκόσμια η γεωργία είναι παραγωγική διαδικασία χρηματοδοτούμενη αλλά και η χρηματοδότηση αυτή έχει και τα όρια της, δεν μπορούν εσαεί να χρηματοδοτούνται προϊόντα που δεν έχουν το αντίστοιχο μέλλον, χωρίς προσπάθειες για το διαφορετικό, το πιο ανταγωνιστικό.

Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει και αυτός ο διάλογος μιας άλλης προοπτικής της παραγωγικής μας βάσης,  όχι μόνο του πρωτογενή τομέα αλλά όλων των τομέων που στην χώρα μας είχαν, έχουν και θα έχουν στον βαθμό που δεν αλλάξει η πολιτική και η νοοτροπία αυτή, σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα.

Κυρίες και κύριοι,

Οι ευθύνες της πολιτείας είναι μεγάλες και διαχρονικές.

Δεν αρκεί όμως την κάθε φορά να τις εντοπίζουμε και να εστιάζουμε στα προβλήματα.

Ευθύνες έχουμε όλοι μας. Για το μέρος των ευθυνών αυτών δεν θα αρκεστώ στην αποδοχή τους.

Σήμερα θα μπορούσα να κάνω πολλές προτάσεις, όμως  θα αρκεστώ μόνο σε μια.

Μια πρόταση πρόκληση και πρόσκληση.

Δώσαμε σε αρκετές συναντήσεις μας την ευκαιρία στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να συζητήσουμε τα προβλήματα της παραγωγικής βάσης, ίσως αυτό δεν έγινε δυνατό λόγω χρόνου ή άλλων προβλημάτων.

Σήμερα καλώ την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λάρισας και τον πρόεδρο της, καθώς και τους άλλους φορείς του πρωτογενή τομέα παραγωγής, με τη συμβολή των  αρμοδίων υπουργείων να συνδιοργανώσουμε από κοινού ένα τοπικό συνέδριο με όλα τα θέματα που αφορούν όχι μόνο τα τρόφιμα, την παραγωγή και τη διακίνηση τους, αλλά όλης της παραγωγικής φυσιογνωμίας του νομού μας.

Με βάση το δεδομένο ότι η παραγωγική αλυσίδα έχει πολλούς και αναγκαίους κρίκους, θεωρώ ότι, κύριοι πρόεδροι η πρόταση μου θα τύχει της αποδοχής σας.

Δημήτριος Γκουντόπουλος

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Λάρισα 14/3/2009

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας