ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ CO-CREATE 24/10/2018

Διοργάνωση από το Επιμελητήριο Κιλκίς ανοικτής ενημερωτικής εκδήλωση για την μεταφορά γνώσεων στο οικοσύστημα της καινοτομίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει το Επιμελητήριο Κιλκίς, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, στις 17:30, στο Επιμελητήριο Κιλκίς, Αίθουσα Β. Σεργιαννίδη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Setting up a network of competitive MED Clusters with the contribution of creative industries / CO- CREATE το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG MED» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και των συμμετεχουσών χωρών.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν:

1. Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου Setting up a network of competitive MED Clusters with the contribution of creative industries / CO- CREATE

2. Η επικείμενη δράση χρηματοδότησης για την «Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών (CLUSTERS) για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας & Εξωστρέφειας» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και

3. Οι ευκαιρίες ενίσχυσης καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Leader

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη

Για την καλύτερη οργάνωση της συνάντησης, παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την 23/10/2018.

https://goo.gl/forms/KQWgStq68rmLoNja2

Λίγα λόγια για το έργο Co-Create

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών επιχειρηματικών δικτύων προερχόμενα δηλ. από παραδοσιακούς κλάδους (μηχανήματα, κατασκευές, έπιπλα) στον μεσογειακό χώρο, μέσω της διασύνδεσης με τον δημιουργικό τομέα για τον προσδιορισμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το έργο προωθεί επίσης την συνεργασία με τη χρήση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων και την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων που απευθύνονται στους επικεφαλής (διαχειριστές) επιχειρηματικών δικτύων, σε ΜμΕ και φορείς χάραξης πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Κιλκίς: τηλ. 23410 24580 ή mkalogeridou@ccikilkis.gr

Agenda Open Day Επιμελητήριο Κιλκίς

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας