Γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός του Δήμου Νίκαιας - Οι θέσεις του Επιμελητηρίου Λάρισας
Ημερομηνία: 07/04/2009

Με έγγραφό του στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Δημήτριος Γκουντόπουλος εκφράζει τις παρατηρήσεις και τις θέσεις του Επιμελητηρίου για το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου Νίκαιας. Αναλυτικότερα το έγγραφο έχει ως εξής:

Το Επιμελητήριο Λάρισας θεωρεί ότι ο Γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός είναι καθοριστικό εργαλείο ανάπτυξης ενός δήμου μιας και μέσω αυτού καθορίζονται οι αναπτυξιακές προοπτικές του , το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των πολιτών που ζουν σε αυτή.
Στον σχεδιασμό αυτό θα πρέπει να αποκλειστούν τα όποια στοιχεία ευκαιριακής εκμετάλλευσης των πολεοδουμενων εκτάσεων, όπως και η εγκατάλειψη της δυνατότητας ο κάθε δήμος να έχει την δική του παραγωγική φυσιογνωμία.
Με βάση τα παραπάνω οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις μας είναι οι ακόλουθες:

Παρατηρήσεις:

1- Θεωρούμε ότι οι μελετητές σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην Β ΦΑΣΗ της μελέτης έχουν επιλέξει προφανώς με τις προτάσεις των κατοίκων ως μοναδικό ρόλο , στον δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ και ειδικά στο Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ τον ρόλο υποδοχής κατοικιών υψηλών εισοδημάτων της Λάρισας.
2- Δεν υπάρχει καμία κατεύθυνση αλλαγής της υπάρχουσας παραγωγικής φυσιογνωμίας προβλέψεων για αυτή , παρότι είναι κοινή ομολογία ότι η βαμβακοκαλλιέργεια έχει κριθεί πλέον όχι μόνο ως ασύμφορη αλλά και ως επιβαρύνουσα σημαντικά το περιβάλλον λόγο της αλόγιστης χρήσης των φυτοφαρμάκων (υψηλή νιτρικά κλπ), αλλά και των υψηλών ποσοτήτων υδάτων που απαιτεί.
3- Δεν λαμβάνει σοβαρά την δημιουργηθησα από 30ετιας και πλέον κατάσταση των εγκατεστημένων εκατέρωθεν εντος του ορίου του δήμου ΝΙΚΑΙΑΣ και ειδικότερα επί του οδικού άξονα Λάρισας - Νίκαιας επιχειρήσεων .
4- Προτείνουν οι μελετητές την οικιστική ενσωμάτωση με την πόλη της Λάρισας με τον όρο "εξυγίανση" ζητούν την απομάκρυνση των επιχειρήσεων χωρίς να δίνουν απάντηση για το κόστος μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων και δη βιομηχανιών το οποίο ενδεχομένως είναι τέτοιο που θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία τους πλέον σε επίπεδο νομού αλλά και χώρας (π.χ. Βιομηχανία «ΜΕΛΙΣΣΑ» με τις οποίες επιπτώσεις σημαίνει αυτό για τον νομό και την χώρα μας. Θέτουν μόνο απλά μεταβατικό στάδιο μετεγκατάστασης . Ούτε απαντούν στο ερώτημα αφού προτείνουν ουσιαστικά την οικιστική ενσωμάτωση του Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ γιατί δεν προτείνουν την ενσωμάτωση του Δ.Δ. στον δήμο Λάρισας σημείο που ενδεχομένως να συζητηθεί στην εφαρμογή του σχεδίου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ.
5- Δεν κατανοούμε τα κριτήρια της δημιουργίας οικιστικής ζώνης βόρεια του Δ.Δ. Διαμερίσματος της Νίκαιας ξεκομμένης από τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό.

Προτάσεις : 

Το Επιμελητήριο Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη του όχι μόνο τις απόψεις των κατοίκων που προφανώς εκφράζονται μέσω των μελετητών και της τοπικής δημοτικής αρχής , αλλά και των επιχειρηματιών που από χρόνια δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου προτείνει:

1- Να γίνει ορατός και διακριτός από τους μελετητές ο παραγωγικός προσανατολισμός του δήμου στα πλαίσια της αειφόρου και αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης.
Η επιλογή ως χώρος υποδοχής κατοικιών κατοίκων της Λάρισας με υψηλά εισοδήματα δεν είναι ούτε όρος ούτε διαδικασία παραγωγική, η συλλογιστική αυτή το μόνο που έχει να προσφέρει είναι η κατακόρυφη αύξηση των πολεοδούμενων οικοπέδων.

2- Τον χαρακτηρισμό επί της δεξιάς πλευράς του οδικού άξονα από Λάρισα για Νίκαια ως ζώνης εγκατάστασης επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης έως ενός σημείου.
Ώστε να παραμείνουν οι επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης που σήμερα είναι εγκατεστημένες και οι οποίες μέχρι σήμερα δεν επηρεάζουν περιβαλλοντολογικά το δημοτικό διαμέρισμα της Νίκαιας.

3- Τον χαρακτηρισμό επί της αριστερής πλευράς του οδικού άξονα από Λάρισα για Νίκαια ως ζώνη βιομηχανίας και χονδρεμπορίου έως ενός σημείου.
(Χάρτης 1).

 

Μεταξύ των ορίων των δυο ζωνών πρόβλεψη ζώνης περαστικού πράσινου.
Ως εναλλακτική λύση προτείνουμε στο βαθμό που με νόμο κατοχυρώνεται και διασφαλίζεται αυτό να διατηρηθούν οι υπάρχουσες επιχειρήσεις (αυτό αφορά τις βιομηχανίες) και οι ενδεχόμενες επεκτάσεις των σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να αποκλειστεί κάθε νέα εγκατάσταση εκτός των επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης.
(Χάρτης 2)

 

 

4- Την πρόβλεψη για δημιουργία ζωνών πράσινης ανάπτυξης στα όρια του δήμου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας