ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της δύσκολης συγκυρίας που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας που δεν είναι δυνατόν να απαντά σε όλα τα τηλέφωνα που δέχεται.

Για αυτόν τον λόγο σας παρακαλούμε να απευθύνεστε για τυχόν αιτήματά σας στα κάτωθι email:

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ email: mitroo@larcci.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΜΗ (μόνο όσες αιτήσεις δεν είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΕΜΗ) email: gemi@larcci.gr

Η σύσταση εταιρειών θα πραγματοποιείται μέσω της e-yms

Θεωρήσεις εξαγωγικών εντύπων email: admin@larcci.gr

Για πληρωμή τιμολογίων της υπηρεσίας email: oikonomiko@larcci.gr

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ (ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ κλπ) στο info@larcci.gr και admin@larcci.gr

 

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας