Καταναλώνουμε ελληνικά προϊόντα - Στηρίζουμε την Ελληνική και τοπική αγορά - Προστατεύουμε τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

 

Αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα

• Ενισχύουμε την ελληνική οικονομία
• Αυξάνεται η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων: Μέσα από οργανωμένες προσπάθειες στήριξης των προϊόντων μας, θα αυξηθεί η ζήτηση τους και αυτόματα θα αυξηθεί και η παραγωγή. Έτσι θα μειωθεί το κόστος και τα ελληνικά προϊόντα θα γίνουν ανταγωνιστικά
• Επιλέγοντας ελληνικά προϊόντα προστατεύονται οι θέσεις εργασίας και δημιουργούνται νέες
• Θα σταματήσουν τα «λουκέτα»
• Θα στηριχθεί ο Έλληνας παραγωγός

 

Όλοι μαζί μπορούμε

 

Κάθε ελληνικό προϊόν που αγοράζεις προστατεύει μια θέση εργασίας στην Ελλάδα
Στηρίζουμε την Ελληνική και τοπική αγορά

Γεμίζω το καλάθι μου Ελλάδα

Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λάρισας κατά της ύφεσης και της ανεργίας.

Φωτογραφικό Υλικό:
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας