Νέα δάνεια από ΤΕΜΠΜΕ χωρίς επιδότηση επιτοκίου
Ημερομηνία: 10/04/2009

Χωρίς την επιδότηση επιτοκίου θα συνεχιστεί επεκτεινόμενο το πρόγραμμα των εγγυημένων από το ΤΕΜΠΜΕ δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού και του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη και Ιωάννη Μπούγα, μέσω του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ 2, τα χορηγούμενα από τις τράπεζες δάνεια προς ΜΜΕ, θα καλύπτονται μόνο, ως προς την εγγύηση του 80% του δανείου, ενώ καταργείται η επιδότηση επιτοκίου που ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Επιπλέον, το μέγιστο ύψος του δανείου θα ανέρχεται σε 125.000 ευρώ, έναντι 350.000 ευρώ της πρώτης φάσης του προγράμματος, μειώνεται η εφ΄ άπαξ προμήθεια υπέρ του ΤΕΜΠΜΕ σε 0,25%, από 1%, το επιτόκιο θα υπολογίζεται όπως στην πρώτη φάση δηλαδή Euribor +2,1%, ενώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν θετικό μέσο όρο των 3 τελευταίων χρήσεών τους, δηλαδή 2005, 06 και 07.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι αλλαγές αποφασίστηκαν προκειμένου αφ΄ ενός να διευκολυνθεί δανειακά μεγαλύτερος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφ΄ ετέρου, να μη συνεχισθεί το φαινόμενο να χορηγούνται δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο, και το κεφάλαιο να κατατίθεται αμέσως σε προθεσμιακό λογαριασμό. Επίσης άφησε να εννοηθεί ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνούσε με τη συνέχιση της επιδότησης επιτοκίου, καθώς αυτή επιβάρυνε κοινοτικά προγράμματα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Χατζηδάκης δικαιολόγησε τη μείωση του ύψους των δανείων που χορηγούνται, με το ότι ο μέσος όρος αυτών που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, ήταν 119.000. Οσο για την κατάργηση της επιδότησης επιτοκίου, υπογράμμισε ότι εφ΄όσον συνεχιζόταν, θα απορροφούσε κεφάλαια του ΕΠΑΝ ΙΙ, τα οποία κρίνεται ότι πρέπει να διατεθούν σε άλλες δράσεις, όπως για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γυναικών, νέων κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά επιχειρήσεις που ήδη έχουν καταθέσεις αιτήσεις, αλλά δεν έχουν εξεταστεί προβλέπονται τα εξής:

* Οσες κατέθεσαν αίτηση σε τράπεζα, και αυτή εξετάζεται από το ΤΕΜΠΜΕ, μέχρι την 8 Απριλίου, θα αξιολογηθούν με βάση τους όρους της πρώτης φάσης του προγράμματος.

* Οσες κατέθεσαν αίτηση σε τράπεζα, που όμως δεν πρόλαβε να εξεταστεί από το ΤΕΜΠΜΕ, μπορούν να υπαχθούν στη δεύτερη φάση, κάνοντας σχετική δήλωση στην τράπεζα.

Οι εκτιμήσεις του υπουργείου αναφέρουν ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ, θα συμμετάσχουν 50.000 επιχειρήσεις, με συνολικό ύψος δανείων 6,3 δισεκατομμύρια και ύψος εγγυήσεων 5 δισεκατομμύρια. Προκειμένου να καλυφθούν τα νέα δάνεια από την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ, το Ταμείο προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί με ισόποση έκδοση ομολόγων από τον Οργανισμό Διαχείρισης δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ και με την ίδια διαδικασία που εφαρμόσθηκε για την ενίσχυση των τραπεζών με 28 δισ.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της πρώτης φάσης του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ, αιτήσεις υπέβαλαν περίπου 45.000 επιχειρήσεις και εγκρίθηκαν δάνεια για 27.338. Το ύψος των δανείων που χορηγήθηκαν ανήλθε σε 3,2 δισ. και το συνολικό ύψος των εγγυήσεων σε 2,5 δισ. ευρώ.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα εξεταστεί η συνέχισή του.

Πηγή: naftemporiki.gr

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας