Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Το Υπουργείο Παιδείας επαναπροκήρυξε το Πρόγραμμα "Μαθητεία Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση Επαγγελματικής εμπειρίας", με υποστήριξη των Αποφοίτων των δημοσίων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, μέσω μαθητείας 2-6 μηνών στον παραγωγικό τομέα, σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικών με τις σπουδές του αποφοίτου.
Στην ουσία θα συνάπτεται σύμβαση μαθητείας μεταξύ του νέου αποφοίτου και της επιχείρησης χωρίς υποχρέωση των μερών για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής.

Ο Φορέας Υλοποίησης (Ε.Υ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) θα χορηγεί υποτροφία στον μαθητευόμενο και θα παρέχει και την ασφαλιστική του κάλυψη μέσω του ΙΚΑ.
Η όλη διαχείριση του Προγράμματος γίνεται μέσα από την διαδικτυακή πύλη: www.mathiteia4u.gov.gr

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν Αποφοίτους της Τ.Ε.Ε. πρέπει να το δηλώσουν εκεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (μέχρι τις 20-1-2013).
Όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη ανταποκριθεί σε προηγούμενες προσκλήσεις θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το ενδιαφέρον τους.

Σκοπός του Προγράμματος

Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας των Αποφοίτων των σχολείων της Τ.Ε.Ε. και της Ειδικής Αγωγής, ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Χηματοδοτούμενες θέσεις Μαθητείας

Το Πρόγραμμα προβλέπει την χρηματοδότηση 8.475 θέσεων Μαθητείας

Διαδικασία

Η διαδικασία ενεργοποίησης του Προγράμματος είναι χονδρικά η παρακάτω:

Εγγραφή Επιχειρήσεων - Δήλωση προσφερόμενων θέσεων Μαθητείας - Εγγραφή Αποφοίτων των σχολείων της Τ.Ε.Ε. και δήλωση προτίμησης - Αντιστοίχιση των Υποψηφίων σε Επιχειρήσεις με κριτήρια (σειρά, βαθμός, κλπ) - Επιλογή Υποψηφίων - Προδέσμευση Θέσης - Συνέντευξη των επιλεγέντων Υποψηφίων με την Επιχείρηση - Δήλωση της Επιχείρησης για επιλογή του επιθυμητού Υποψηφίου. κλπ


Ειδικότητες των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε.

Οι Ειδικότητες των Αποφοίτων των δημοσίων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) και των αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, που μπορούν να καταλάβουν θέσεις Μαθητείας σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικών με τις σπουδές τους, είναι:

Μηχανολογίας

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών (ΕΠΑ.Λ.) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού (ΕΠΑ.Λ.)

Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης (ΕΠΑ.Σ.) 

Τεχνικών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου) (ΕΠΑ.Σ.)

Εργαλειομηχανών CNC (ΕΠΑ.Σ.)

Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών (ΕΠΑ.Σ.) 

Οχημάτων

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου (ΕΠΑ.Λ.)

Αμαξωμάτων (ΕΠΑ.Σ.)

Ηλεκτρολογίας

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (ΕΠΑ.Λ.)

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (ΕΠΑ.Σ.)

Δομικών Έργων

Σχεδιαστών Δομικών Έργων (ΕΠΑ.Λ.)

Κτιριακών Έργων (ΕΠΑ.Σ.)

Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραφικών Τεχνών (ΕΠΑ.Λ.)

Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων (ΕΠΑ.Σ.)

Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης (ΕΠΑ.Σ.)

Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΠΑ.Σ.)

Επιπλοποιΐας (ΕΠΑ.Σ.)

Κεραμικής - Πηλοπλαστικής (ΕΠΑ.Σ.)

Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής επίπλου (ΕΠΑ.Σ.)

Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας (ΕΠΑ.Σ.)

Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος (ΕΠΑ.Σ.) 

Ηλεκτρονικής

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων (ΕΠΑ.Λ.)

Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών (ΕΠΑ.Λ.)

Υγείας και Πρόνοιας

Βοηθών Νοσηλευτών (ΕΠΑ.Λ.)

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (ΕΠΑ.Λ.)

Βοηθών Φυσιοθεραπευτών (ΕΠΑ.Σ.)

Βοηθών Οδοντοτεχνιτών (ΕΠΑ.Σ.)

Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (ΕΠΑ.Λ.)

Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων (ΕΠΑ.Σ.)

Βοηθών Φαρμακείων (ΕΠΑ.Σ.) 

Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών (ΕΠΑ.Σ.)

Αισθητικής Τέχνης (ΕΠΑ.Σ.)

Κομμωτικής Τέχνης (ΕΠΑ.Σ.) 

Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων (ΕΠΑ.Λ.) Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος (ΕΠΑ.Λ.)

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου (ΕΠΑ.Σ.)

Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας (ΕΠΑ.Σ.)

Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας (ΕΠΑ.Λ.)

Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών (ΕΠΑ.Σ.)

Αγροτικών Μηχανημάτων (ΕΠΑ.Σ.)

Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας (ΕΠΑ.Σ.)

Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας (ΕΠΑ.Σ.)

Δενδροκομίας (ΕΠΑ.Σ.)

Ζωοτεχνίας (ΕΠΑ.Σ.)

Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΕΠΑ.Σ.)

Μαγειρικής Τέχνης (ΕΠΑ.Σ.)

Πληροφορικής

Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ (ΕΠΑ.Λ.)

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΠΑ.Λ.)

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΕΠΑ.Λ.)

Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών (ΕΠΑ.Σ.)

Ναυτικός – Ναυτιλιακός

Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΕΠΑ.Λ.)

Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΕΠΑ.Λ.)


Πληροφορίες

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων – Μονάδα Β3 Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
Τηλ.: 210-3442138, fax.:210-3442153 Ιστοσελίδα: www.eye.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αχιλλέας Σαρμανιώτης, asasmaniotis@minedu.gov
Ιωάννης Μπαθιανάκης, ibathianakis@minedu.gov

Επαναπροκήρυξη του προγράμματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρουσίαση προγράμματος μαθητείας

Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας