Νέες ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «ERASMUS Νέων Επιχειρηματιών»

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στο Πρόγραμμα "Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες" το οποίο στοχεύει στο να βοηθήσει τόσο στους απόφοιτους-μελλοντικούς επιχειρηματίες αλλά και στους νέους Επιχειρηματίες (ΝΕ) να αποκτήσουν τις επιθυμητές δεξιότητες διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της παραμονής τους δίπλα σε πεπειραμένους Επιχειρηματίες Υποδοχής (ΕΥ) σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε.

Περιγραφή
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει στους αποφοίτους όλων των ιδρυμάτων αλλά και αυριανούς επιχειρηματίες τη δυνατότητα της παραμονής και της εκμάθησης δίπλα σε έναν πεπειραμένο επιχειρηματία σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, με τη προοπτική να κερδίσουν σε ικανότητες και προοπτικές που αποδεικνύονται ιδιαίτερα πολύτιμες κατά τη διάρκεια της φάσης ίδρυσης μιας επιχείρησης, ενισχύοντας παράλληλα τη πιθανή διασυνοριακή δραστηριότητα και έτσι την πιθανότητα επιτυχίας. Όλοι οι Νέοι Επιχειρηματίες νομιμοποιούνται να λάβουν μια χρηματική από τη ΕΕ για όλα τα έξοδα ταξιδιών και διαμονής.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα;
• «On-the-job» εκπαίδευση (ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα παραμονής: ένας (1) μήνας) για νέους και εν δυνάμει επιχειρηματίες σε ΜΜΕ σε άλλες χώρες της ΕΕ,
• Μοναδική ευκαιρία και για τις 2 κατηγορίες επιχειρηματιών (ΝΕ & ΕΥ) να μοιραστούν γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία,
• Μεγαλύτερη κατανόηση της πρόσβασης σε ξένες αγορές για μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες,

Πως δουλεύει το πρόγραμμα;
Η σύνδεση μεταξύ Νέου Επιχειρηματία (ΝΕ) και Επιχειρηματία Υποδοχής (ΕΥ) θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Γραφείου Διασύνδεσης το οποίο και έχει αναλάβει τον ενεργό ρόλο συστηματικής υποστήριξης όλων των υποψήφιών συμμετεχόντων από τη στιγμή που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέχρι και τη τελική ολοκλήρωση της ανταλλαγής.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (Νέοι και μελλοντικοί επιχειρηματίες) μπορούν να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας www.erasmus-entrepreneurs.eu αλλά και να επικοινωνήσουν απευθείας με το Γραφείο Διασύνδεσης. Το Γραφείο Διασύνδεσης στη συνέχεια θα διευκολύνει το «ταίριασμα» / σύνδεση μεταξύ ΝΕ και ΕΥ. Από τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνήσουν για όλες τις λεπτομέρειες της επίσκεψης (σχέδιο δράσης, καθήκοντα, υποχρεώσεις, κτλ), η τοποθέτηση στο εξωτερικό για το ΝΕ μπορεί να ολοκληρωθεί.
Οι δραστηριότητες των νέων επιχειρηματιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό μπορεί να αποτελέσουν:
• Έρευνα αγοράς και ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών ευκαιριών,
• Ανάπτυξη προγραμμάτων, καινοτομία και Ε&Α ,
• Κατανόηση των μηχανισμών χρηματοδότησης μιας ΜΜΕ,
• Πωλήσεις, μάρκετινγκ και επωνυμία της επιχείρησης του επιχειρηματία υποδοχής.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
Νέοι επιχειρηματίες: Nέοι επιχειρηματίες οι οποίοι προγραμματίζουν να ιδρύσουν την επιχείρησή τους ή έχουν ήδη ξεκινήσει την επιχείρησή τους μέσα στα τελευταία τρία έτη. Η επιχείρηση μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο. Οι ΝΕ πρέπει να επιδείξουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο και μια δέσμευση για μια βιώσιμη επιχειρησιακή ιδέα.  

Επιχειρηματίες υποδοχής: Οι επιχειρηματίες υποδοχής είναι πεπειραμένοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν διακριθεί είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως μάνατζερ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ποια είναι τα οφέλη για ένα νέο επιχειρηματία;
• Να μάθουν από έναν πεπειραμένο επιχειρηματία σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, πως να αποκτήσουν τη γνώση σχετικά με την ίδρυση και τη διοίκηση μιας ΜΜΕ
• Να αναπτύξουν διεθνείς «συνδέσεις» και να αποκτήσουν γνώση των ξένων αγορών
• Να επωφεληθούν από πιθανές συνεργατικές επενδυτικές ευκαιρίες και την ανάπτυξη διασυνοριακών αγορών
• Να κερδίσουν από την επαφή τους σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και μια διαφορετική κουλτούρα
• Να μάθουν για την εσωτερική αγορά της ΕΕ ή/και του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει σε μια άλλη χώρα της ΕΕ
• Να επωφεληθούν σημαντικής πρακτικής και οικονομικής βοηθείας προτού εγκατασταθούν στο εξωτερικό καθώς και συστηματικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα του εξωτερικού καθώς και μια επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έξοδα ταξιδιού αλλά και της διαμονής κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό

Ποια είναι τα οφέλη για τον επιχειρηματία υποδοχής;
• Να εργαστούν με ένα σοβαρό, αφοσιωμένο και παρακινημένο νέο επιχειρηματία που θα συνεισφέρει στην επιχείρησή με νέες ιδέες και απόψεις.
• Να έχουν πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και καινοτόμο γνώση που παρέχονται από το νέο επιχειρηματία.
• Να επωφεληθούν γνωρίζοντας τόσο τις ξένες αγορές όσο και την εσωτερική αγορά της ΕΕ – συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρησιακές επαφές – αλλά και από τις αυξανόμενες ευκαιρίες διεθνοποίησης της επιχείρησης τους.
• Να αξιοποιήσουν πιθανές ευκαιρίες άμεσης επιχειρηματικής συνεργασίας με το νέο επιχειρηματία της άλλης χώρας.
• Να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες δικτύωσης με άλλους πεπειραμένους επιχειρηματίες από άλλες χώρες της ΕΕ και έτσι να γίνουν μέλος ενός δυναμικού πανευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου επιτυχημένων επιχειρηματιών,
• Να ευχαριστηθούν από την ανάληψη πρωτοβουλιών «mentoring» για πιθανούς νέους επιχειρηματίες.

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και δηλώστε τη συμμετοχή σας στο Erasmus Νέων Επιχειρηματιών επικοινωνώντας απευθείας με το Γραφείο Διασύνδεσης
O Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Καθηγητής Π. Τσιακάρας

Για περισσότερες πληροφορίες:
κ. Χαράλαμπο Σαμαντζή, τηλ.: 24210-06473, email: hasamant@uth.gr
κα Σαχινίδου Νικολέττα, τηλ.: 24210-74210, email: sach@uth.gr
Γραφείο Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος : www.erasmus-entrepreneurs.eu

Ενημερωτικό Έντυπο Α
Ενημερωτικό Έντυπο Β

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας