ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-Επιστροφή του ΦΠΑ σε τουριστικές επιχειρήσεις
Ημερομηνία: 25/02/2009

Eντολές για επιτάχυνση στην επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου έδωσε χθες το Yπουργείο Οικονομικών. Οι εντολές κρίθηκαν αναγκαίες, καθώς παρά την απόφαση που είχε ληφθεί το 2004, σημειώνονταν σημαντικές καθυστερήσεις, που έφταναν έως και το ένα έτος, με αιτιολογία την αναγκαιότητα των ελέγχων στον ΦΠΑ και την υστέρηση των εσόδων. Σύμφωνα με τις οδηγίες του γενικού γραμματέα του Yπουργείου Οικονομικών Θ. Σκορδά προς τις εφορίες, το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ επιστρέφεται κατά 90% χωρίς έλεγχο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 10%, εφόσον δεν πρόκειται για την πρώτη επιστροφή, κατόπιν προσωρινού ελέγχου εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Επιπλέον, μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνονται συγκεκριμένες παραβάσεις η επιστροφή διενεργείται κατόπιν τακτικού ελέγχου, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Το όριο του ενός μηνός πρέπει να τηρείται ειδικά για επιστροφές πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που προέρχεται από δαπάνες κατασκευής παγίων, από αγορά επενδυτικού εξοπλισμού και από διαφορά συντελεστών.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου, δίδεται στις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γραφεία τουρισμού κ.λπ.) μια «ανάσα» ρευστότητας, ειδικά σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των δυσοίωνων μηνυμάτων για μεγάλη πτώση της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας. Πόσο μάλλον που ο τουρισμός θεωρείται στρατηγικός τομέας, ο οποίος έχει ειδικό και ουσιαστικό βάρος για την οικονομία, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου και των επιχειρήσεων με ειδικά μέτρα, όπως η μείωση του τέλους παρεπιδημούντων (από 2% σε 0,5%), καθώς και του ΕΤΑΚ (για την περίοδο 2009- 2010) και η απαλλαγή εφέτος από την εισφορά του ν. 128/1975.

Ειδικότερα, οι οδηγίες προς τις ΔΟΥ (ΠΟΛ. 1011, 10-2-2009) έχουν ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση και την ανάγκη στήριξης στρατηγικών τομέων όπως ο τουριστικός κλάδος, ο οποίος έχει ειδικό και ουσιαστικό βάρος για την εθνική οικονομία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1164Β΄/30.7.2004), ορίζεται η διαδικασία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Επιπλέον, οδηγίες εφαρμογής της απόφασης αυτής παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο 1068229/4728/834/Α0014/ΠΟΛ. 1092/24.8.2004.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 5 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1073/21.7.2004 προκύπτει ότι το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται κατά 90% χωρίς έλεγχο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 10% , εφόσον δεν πρόκειται για την πρώτη επιστροφή, κατόπιν προσωρινού ελέγχου εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Επιπλέον, μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνονται συγκεκριμένες παραβάσεις η επιστροφή διενεργείται κατόπιν τακτικού ελέγχου, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο., ορίζεται ότι η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την εκτέλεση των επιστροφών ελέγχεται από τους αρμόδιους επιθεωρητές, που μεταβαίνουν σε τακτά διαστήματα στις Δ.Ο.Υ. και ελέγχουν την τήρηση των χρονικών ορίων επιστροφής από το βιβλίο «ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ», καθώς και την σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των αιτημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα οι ανωτέρω προθεσμίες, ειδικά για επιστροφές πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που προέρχεται από δαπάνες κατασκευής παγίων, από αγορά επενδυτικού εξοπλισμού και από διαφορά συντελεστών, οι οποίες αφορούν γενικότερα τον τουριστικό κλάδο, όπως τα Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Γραφεία τουρισμού κ.λπ.».

Πηγή: express.gr

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας