Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία: Μια νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Λάρισας

Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία είναι ένα καινοτόμο εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στις σχέσεις τους με τους δημοσίους φορείς, στοχεύοντας στην ταχύτερη και εγκυρότερη επίλυση τυχόν προβλημάτων. Απαντά σε θέματα εργασιακά, ίδρυσης, λειτουργίας, εγκατάστασης, λύσης επιχειρήσεων, ασφαλιστικά, φορολογικά, συνταξιοδοτικά κλπ. Οι υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηματία παρέχονται δωρεάν σε μέλη και "εν δυνάμει" μέλη του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Τι είναι ο συνήγορος του Επιχειρηματία;
Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία είναι ένα καινοτόμο εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στις σχέσεις τους με τους δημοσίους φορείς, στοχεύοντας στην ταχύτερη και εγκυρότερη επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει;
Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία προσφέρει:

  • Υπηρεσίες ενημέρωσης
  • Υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης
  • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Σε ποιες κατηγορίες ερωτημάτων απαντά;
Οι κατηγορίες των ερωτημάτων - θεμάτων στις οποίες απαντά και διαμεσολαβεί ο Συνήγορος του Επιχειρηματία αφορούν τη σχέση της επιχείρησης με το δημόσιο ή δημόσιους φορείς. Πρόκειται για θέματα:

  • Εργασιακά
  • Ίδρυσης - λειτουργίας - εγκατάστασης - λύσης επιχειρήσεων
  • Ασφαλιστικά
  • Φορολογικά
  • Συνταξιοδοτικά
  • Διάφορα
Δεν απαντά σε θέματα που σχετίζονται με διαφορές μεταξύ ιδιωτών.

Σε ποιους παρέχονται οι υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηματία;
Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία απαντά σε ερωτήματα μελών ή «εν δυνάμει μελών» του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει ο Συνήγορος του Επιχειρηματία;
Οι υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηματία παρέχονται δωρεάν.

Πώς μπορεί κάποιος να απευθύνει τα ερωτήματά του στο Συνήγορο του Επιχειρηματία;
Οι ερωτήσεις προς το Συνήγορο του Επιχειρηματία γίνονται συμπληρώνοντας τη φόρμα ερωτήματος μέσα από την ιστοσελίδα www.epimelima.gr. Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία, αφού ερευνήσει την υπόθεση, αποστέλλει την απάντηση-γνωμοδότησή του μέσω email στον ενδιαφερόμενο. Εναλλακτικά, τα ερωτήματα μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Παπακυριαζή 44, Λάρισα είτε να αποσταλούν με fax στο 2410-257522.
Σημειώνεται ότι ο νομικός που υπηρετεί το θεσμό του Συνηγόρου του Επιχειρηματία δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.

Πώς μπορεί κάποιος να λάβει περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία του Συνηγόρου του Επιχειρηματία;
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας www.larissa-chamber.gr είτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο, τηλ. 2410-536453, καθημερινά 11:00-13:00.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας