Πράσινες επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ στο Δ΄ ΚΠΣ
Ημερομηνία: 16/03/2009

Επενδύσεις συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ για τη λεγόμενη «πράσινη οικονομία» σχεδιάζει να διαθέσει η Ελλάδα μέσω του ΕΣΠΑ ανεβαίνοντας σε μια από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη των 27 σε ό,τι αφορά την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιχειρώντας να αναστρέψει τα άσχημα σε βάρος της στατιστικά σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος που περιλαμβάνουν την απειλή προστίμου που θα φτάνει τα 7,5 εκατ. ευρώ την ημέρα για τις περίπου 1.250 παράνομες χωματερές αλλά και την υστέρηση στο πρόγραμμα Περιβάλλον του Γ ΚΠΣ κάνει -τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων- στροφή 180 μοιρών.

Με βάση τις κατανομές κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της ατζέντας της Λισαβόνας στο σημείο της ανάπτυξης της καινοτομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος η χώρα μας αναμένεται να διαθέσει το διάστημα 2007-2013 το ποσό των 5,5 δισ. ευρώ.

* Ειδικότερα, περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ώστε οι ντιζελομηχανές του ΟΣΕ να αντικατασταθούν με αντίστοιχες ηλεκτρικές.

* Το ποσό των 292 εκατ. ευρώ διατίθεται για το ίδιο διάστημα για τις επιδοτήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή για αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά τόξα και υδροηλεκτρικά έργα.

* Το ποσό των 1,4 δισ. σχεδιάζεται να διατεθεί για τη διαχείριση υδάτινων πόρων που αφορά αντιπλημμυρικά έργα και έδρα άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης.

* Περίπου 873 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό και τη μετατροπή των μέσων μαζικών συγκοινωνιών ώστε να χρησιμοποιούν καύσιμα περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον.

* Το ποσό των 432 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στη δημιουργία κέντρων διαχείρισης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

* Κονδύλια 478 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για αστικά και περιαστικά έργα ενώ 201 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την προστασία της βιοποικιλότητας.

* Περίπου 480 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για «καθαρούς» ηλεκτροκίνητους προαστιακούς σιδηροδρόμους.

* Το ποσό των 41,2 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για καινοτόμες δράσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

* Το ποσό των 480 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για αντιπλημμυρικά έργα.

Τέλος έχουν δεσμευτεί άλλα 425 εκατ. ευρώ για έργα τα οποία θα εντάσσονται σταδιακά στο πακέτο της «πράσινης οικονομίας».

Στην Ευρώπη

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 5,5 δισ. ευρώ που έχει εκπονήσει η Ελλάδα σε αντιστοιχία με το μέγεθός της είναι ένα από τα μεγαλύτερα εντός της Ε.Ε.

Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναφερθεί το παράδειγμα της Γερμανίας η οποία διαθέτει για το ίδιο διάστημα το ποσό των 4,3 δισ. ευρώ, η Γαλλία τα 3,1 δισ. ευρώ, η Πορτογαλία η οποία αναμένεται να διαθέσει 5,1 δισ. ευρώ τον Ηνωμένο Βασίλειο 1,6 δισ. ευρώ ενώ η γειτονική Βουλγαρία αναμένεται να διαθέσει περίπου 2,7 δισ. ευρώ.

Η επίτροπος αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, Ντανούτε Χούμπνερ, εξέφρασε την αισιοδοξία της για την έφεση των κρατών, στις επενδύσεις της «πράσινης οικονομίας» οι οποίες αναμένεται να φτάσουν για την περίοδο 2007-2013 τα 105 δισ. ευρώ, ποσό που είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό που διατέθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006.

Ειδικότερα ένα μεγάλο μέρος από τα συνολικά διαθέσιμα χρήματα (περίπου 55 δισ. ευρώ) θα κατευθυνθούν σε έργα και δράσεις που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στους νέους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ε.Ε.

Πολύ μεγάλο, τέλος, είναι και το ποσό (περίπου 28 δισ. ευρώ) που θα διαθέσουν τα κράτη μέλη για τη διαχείριση απορριμμάτων αλλά και τη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Πηγή: naftemporiki.gr

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας