Δελτίο προσφορών προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών
Ημερομηνία: 30/04/2009

Από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Δ/νση Εμπορίου και Βιομηχανίας) λάβαμε Δελτίο Προσφορών Προϊόντων και Επιχειρηματικών Συνεργασιών το οποίο και αναδημοσιεύουμε. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Αρ. Δελτίου: 21

Ημερομηνία: 13 Απριλίου 2009

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει στα μέλη του αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατωτέρω οίκοι του εξωτερικού ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με Ελληνικές Επιχειρήσεις προκειμένου να διαθέσουν στην Ελληνική Αγορά τα κάτωθι αναφερόμενα είδη ή να αντιπροσωπευτούν.

ΣΗημειώνεται ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελήτήριο Αθηνών δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων των δημοσιευμένων προσφορών προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών, για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι οίκοι του εξωτερικού και τα κατά τόπους εμπορικά τμήματα πρεσβειών που αποστέλλουν στο ΕΒΕΑ τα στοίχεία των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά το δελτίο βρίσκεται εδώ

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας