ΟΠΕ - Επιχειρηματική αποστολή στο Ντουμπάι (μείωση του κόστους συμμετοχής)
Ημερομηνία: 18/03/2009

Ο ΟΠΕ στο πλαίσιο της υποστήριξης των Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συγκυρίες αποφάσισε να μειώσει το κόστος συμμετοχής στην BIG SHOW 2009 από 440 ευρώ / τ.μ. που ήταν το 2008 σε 295 ευρώ /τ.μ. για τα πρώτα 18 τ.μ. και σε 360 ευρώ  /τ.μ. για τα μέτρα πέραν των πρώτων 18.

Η πρόσκληση καθώς και αίτηση συμμετοχής υπάρχουν εδώ.

Τα σχεδιαγράμματα των χώρων που έχουν κρατηθεί υπάρχουν στα αρχεία που ακολουθούν.

Σχεδιάγραμμα1 Σχεδιάγραμμα2

Η οριστική κράτηση θα γίνει με βάση τις αιτήσεις που θα συγκεντρωθούν.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας