Ενέργεια-αρχικό κείμενο

Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής μας καθώς εξαρτώμεθα από αυτή για τις μεταφορές, τη θέρμανση και την ψύξη της κατοικίας μας και για τη λειτουργία των εργοστασίων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των γραφείων.

Ωστόσο, επειδή τα ορυκτά καύσιμα είναι πεπερασμένη πηγή ενέργειας και σημαντική αιτία υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν μπορούμε σήμερα να θεωρούμε την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ως κάτι δεδομένο.

Πρέπει να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική βάσει σαφών στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες με χαμηλή χρήση άνθρακα και να εξοικονομηθεί ενέργεια.


Για ένα βιώσιμο μέλλον, η ΕΕ συμφώνησε να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

-Εξοικονόμηση του 20% της προβλεπόμενης κατανάλωσης μέχρι το 2020·

αύξηση στο 20% μέχρι το 2020 του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.


-Αύξηση στο 10% τουλάχιστον, μέχρι το 2020, του μεριδίου των βιοκαυσίμων στη συνολική κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου ντήζελ, υπό τον όρο ότι θα διατίθενται στο εμπόριο βιοκαύσιμα "δεύτερης γενιάς" από μη επισιτιστικές καλλιέργειες.


-Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον μέχρι το 2020.

-Μία ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας που θα εξασφαλίζει πραγματικά οφέλη σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση.


-Πληρέστερη ενσωμάτωση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ σε άλλες πολιτικές, όπως στη γεωργική και εμπορική πολιτική, και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας