8/3/2009 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Ημερομηνία: 08/03/2009

Το Επιμελητήριο Λάρισας χαιρετίζει την σημερινή ημέρα της γυναίκας  και την θεώρει ως μια νέα αφετηρία αγώνων και προσπαθειών ισων ευκαιριών στην εργασία, στις επιχειρήσεις , στην πολιτική , στον ελεύθερο χρόνο, στην δημιουργία , στην ζωή.

Έχουμε ξεπεράσει από πολλού την αντίληψη περί ισότητας των δυο φύλλων  θεωρώντας ότι η γυναίκα όχι μόνο έχει τα ίδια δικαιώματα αλλά θα πρέπει να έχει και τις ίδιες ευκαιρίες με το άλλο αντρικό φύλο.

Άλλωστε σε καθημερινή βάση αποδεικνύει όχι μόνο τις ικανότητες αλλά και την δυνατότητα να αντιμετωπίζει μείζονος σημασίας θέματα με μεγαλύτερη και περισσότερη ευαισθησία.

Η κοινωνία και ιδιαίτερα η ελληνική της οφείλει τα μέγιστα τόσο ως βασικό πυλώνα της ελληνικής οικογένειας αλλά και ως πρωτοπόρο στοιχείο της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης.

Καθήκον όλων μας πολιτείας, φορέων και κοινωνίας να διαμορφώσουμε συνθήκες πλέον αξιοποίησης των δυνατοτήτων των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

Τα μεγάλα κοινωνικά , πολιτικά , εθνικά και άλλα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν την υφήλιο είναι αποτέλεσμα της απομόνωσης της.

Τιμούμε σήμερα τις συναδέλφισσες μικρές και μεγάλες επιχειρηματίες που δίνουν την μάχη της επιβίωσης και της ανάπτυξης.

Τιμούμε το άλλο μισό του ουρανού όπου και αν ζει, δρα και επιβιώνει θεωρώντας ότι αν είχαμε μεγαλύτερη και σημαντικότερη εμπλοκή των γυναικών στα κέντρα των αποφάσεων η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερη.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας