Παρουσίαση του προγράμματος "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και επιχειρηματικά πάρκα"

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για τη Θεσσαλία, o Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas και το Επιμελητήριο Λάρισας προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτική εκδήλωση, την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 και ώρα 19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44) για την παρουσίαση του Προγράμματος «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», το οποίο προκηρύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013.
Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνδέεται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους καθώς και στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 παράγραφος 1 του Ν. 3982/2011.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 € ως 400.000 € και το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% για ολόκληρη την επικράτεια. 
Εκτιμάται ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην παρουσίαση του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου αυτές να ενημερωθούν αναλυτικά σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων καθώς και για να λάβουν περαιτέρω διευκρινίσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από την Υπεύθυνη του Προγράμματος στην Α.Ε.Δ.Ε.Π. κ. Φρόσω Δαγλαρίδου.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας