Νέες προκηρύξεις Aναπτυξιακού Nόμου

Αγαπητά Μέλη,


Σας επισυνάπτουμε τα δύο νέα πλαίσια αναπτυξιακού νόμου.

Πρόκειται για συνοπτική περιγραφή, με παραδείγματα προς διευκόλυνση σας.

Κρατήστε ότι οι υποβολές σε αυτό τον κύκλο είναι μέχρι την 31 Οκτ. 2020.

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας