Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

Αγαπητέ συνάδελφε,

Αναφορικά με την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» που θα διαχειριστεί στη Θεσσαλία για λογαριασμό του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνει σε συνεργασία με την ΑΕΔΕΠ σχετική Ενημερωτική Εκδήλωση στις 10-9-2013, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19.00 (αίθουσα εκδηλώσεων 2ου ορόφου, Παπακυριαζή 44) στην οποία θα συμμετέχει και o Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, για την αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος και την ενημέρωση των μελών μας.
Πιστεύουμε ότι μια τέτοια εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα πιο ουσιαστικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τους όρους και τα πλεονεκτήματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και απαντήσεων στα ερωτήματά τους.
Περιλητπικά, το πρόγραμμα επιδότησης “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα II” προβλέπει:
-Ποσοστό Επιδότησης έως 55%
-Προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 20.000€ έως 200.000€
-Δικαιούχους εταιρίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ. H Υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει έως τις 10 Οκτωβρίου 2013

 

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας