Ξέχασαν τους Μεσογειακούς Αγώνες

Ερώτηση

 

Κύριε πρόεδρε είμαστε τέσσερα χρόνια περίπου από τους μεσογειακούς αγώνες του 2013,  ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής ποιες είναι οι προσδοκίες σας από την διοργάνωση αυτή.

 

Απάντηση.

 

Είμαι μέλος μιας οργανωτικής επιτροπής η οποία δεν έχει συνεδριάσει ουσιαστικά ποτέ και ούτε έχει ενημερωθεί ποτέ για την πορεία των έργων των Μεσογειακών αγώνων του 2013.

Η όποια ενημέρωση μας προέρχεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μόνο.

Βέβαια από πλευράς της κυβέρνησης έχει οριστεί εκτελεστική επιτροπή η οποία μέχρι σήμερα έχει πάρει τις αποφάσεις της.

Και η οποία φυσικά με την στάση της ουσιαστικά απαξιώνει την οργανωτική επιτροπή στην όλη υπόθεση των Μεσογειακών αγώνων.

Αν συνεχιστεί η λογική υποτίμησης και απαξίωσης του συνόλου της τοπικής κοινωνίας , φοβούμαι ότι θα έχει σαν επακόλουθο την υποβάθμιση των ίδιων των αγώνων και τον περιορισμό της αναπτυξιακής αξιοποίησης των.

 

Ερώτηση: Πιστεύεται ότι η «απαξίωση» της οργανωτικής επιτροπής είναι μια συνειδητή επιλογή  η  οφείλετε σε άλλες προτεραιότητες της επιτροπής.

 

Απάντηση : Ότι υπάρχει απαξίωση της οργανωτικής επιτροπής είναι δεδομένο.

Την ευθύνη γιατί κατά βάση φέρουν οι υπεύθυνοι  που δεν έχουν την ίδια αντίληψη με εμάς για τον ρόλο των αγώνων αυτών στην περιφέρεια μας.

Ο Πρόεδρος και η διευθύνουσα σύμβουλος  εκτελώντας προφανώς τις κυβερνητικές εντολές , έχουν μεταφέρει την υπόθεση των Μεσογειακών αγώνων σε επίπεδο Αθήνας και υπουργείων.

Από την άλλη πλευρά τόσο κατά την διαδικασία διεκδίκησης όσο και μετά την ανάθεση καλλιεργήθηκε η αντίληψη ότι οι Μεσογειακοί αγώνες του 2013,  δεν θα  είναι για μας ένα απλό αθλητικό γεγονός, αλλά μια νέα ευκαιρία για ανασυγκρότηση σε  περιφερειακό επίπεδο με πολλαπλά οφέλη.

 

Σήμερα βλέπουμε δυστυχώς βλέπουμε ένα συνειδητό χαμήλωμα των προσδοκιών αυτών που κατά την άποψη μου οφείλεται κυρίως στις κυβερνητικές επιλογές και στην έλλειψη πόρων.

Οι μεγάλες υποσχέσεις της κυβέρνησης στην ουσία ήταν παχιά λόγια.

 

Ευθύνες όμως για την απαξίωση της οργανωτικής επιτροπής , αλλά και του χαμηλώματος του πήχη των προσδοκιών από την θεσσαλική κοινωνία έχουν και οι δήμαρχοι των δυο διοργανωτριών πόλεων οι κκ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ και ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ. λόγο.

Αυτοί οφείλουν ως εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών στην εκτελεστική επιτροπή οφείλουν αφενός να διασφαλίσουν την ενεργοποίηση της οργανωτικής επιτροπής, αλλά και της εμπλοκής του συνόλου των τοπικών κοινωνιών.

 

Ερώτηση. Πως κρίνεται το καταλάγιασμα των διεκδικήσεων των νομαρχών για συμμέτοχη στην διοργάνωση.

 

Απάντηση.

Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαία η σιωπή των Νομαρχών.

Αν εξαιρέσουμε τον κ. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ  κάνεις πλέον δεν ασχολείται με τους αγώνες.

Που πήγαν οι διεκδικήσεις των ;

Η σιωπή τους οφείλεται κατά την άποψη μου στο ότι η συνειδητοποίησαν  την έλλειψη πόρων , η ότι οι Μεσογειακοί αγώνες θα είναι ένα αθλητικό γεγονός περιφερειακής εμβέλειας και μόνο σύμφωνα με τις κυβερνητικές επιλογές.

  

Ερώτηση : Ποια είναι η δική σας θέση για τους αγώνες.

 

Απάντηση :

 

Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την διοργάνωση των Μεσογειακών αγώνων το 2013  ως μια ευκαιρία συνολικής ανασύνταξης της περιφέρειας μας και όχι ως ένα καθαρά αθλητικό γεγονός περιορισμένης εμβέλειας και δυνατοτήτων.

 

Κατά την άποψη μου σήμερα έχουν επικρατήσει αντιλήψεις  χαμηλών προσδοκιών τόσο για τους αγώνες όσο και για τα αποτελέσματα τους.

Ενώ όλοι μας θεωρήσαμε ότι μπορούμε να αναβαθμίσουμε τον θεσμό αυτό και να του δώσουμε και αναπτυξιακές διαστάσεις , δυστυχώς συνειδητά πλέον με ευθύνη κάποιων, προσπαθούμε να βγούμε και μόνο από την υποχρέωση τους.

 

Ερώτηση: Ποια κατά την άποψη σας θα έπρεπε να είναι η λειτουργία της οργανωτικής επιτροπής ;

 

Απάντηση : Θεωρώ ότι η υπόθεση των Μεσογειακών αγώνων είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και όχι της εκτελεστικής επιτροπής και της οργανωτικής επιτροπής μόνο.

Οι μεσογειακοί αγώνες και κάθε κορυφαίο γεγονός δεν μπορεί να περιορίζεται στην επίλυση κάποιων θεμάτων υποδομών  και μόνο.

Αν θέλουμε να υπάρχει ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων που θα δαπανηθούν , θα πρέπει να κινητοποιηθεί το σύνολο της κοινωνίας.

Μόνο έτσι θα προβληθούν και θα αξιοποιηθούν πολλαπλασιαστικά τα συγκριτικά και τα ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  της περιφέρειας μας.

Σε διαφορετικό επίπεδο θα μείνουμε να παρακολουθήσουμε μόνο τους αγώνες που κάποιοι ειδικοί θα διοργανώσουν για μας.

 

Ερώτηση: Υπάρχουν κατά την άποψη σας ευθύνες

 

Απάντηση :

 

Ίσως υπάρχει ακόμη χρόνος επαναπροσδιορισμού των θετικών επιπτώσεων μιας άλλης λειτουργίας και αντίληψης για τους αγώνες , αρκεί σήμερα να παρθούν αποφάσεις όχι από την εκτελεστική και οργανωτική επιτροπή αλλά από τους 2 δημάρχους για την ενεργοποίηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.

 

Ερώτηση : Πως πιστεύεται ότι θα πρέπει να γίνει αυτό ;

 

Απάντηση :

 

Βασικό στοιχείο είναι η πλήρη ενημέρωση των φορέων και του λαού για την μέχρι σήμερα πορεία.

Αν σήμερα ρωτήσει κάποιος τους δημοτικούς συμβούλους των δυο δήμων πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα βρει κάποιον που μπορεί να του απαντήσει υπεύθυνα για την πορεία του έργων , για τους διατιθέμενους πόρους , αλλά και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Κάνεις δεν γνωρίζει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας, την κατανομή των έργων και μια σειρά ζητήματα που αφορούν τους αγώνες.

Η μονή πληροφόρηση προέρχεται από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου λόγο των δηλώσεων βουλευτών της Μαγνησίας και εκπρόσωπων φορέων όπως αυτές των πρόεδρων των δυο ΤΕΕ.

Στην Λάρισα φύλλο δεν κουνιέται για τους αγώνες.

Άρα είναι κυρίαρχο να υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

 

Ερώτηση: Τι πιστεύεται ότι θα πρέπει να επακολουθήσει της ενημέρωσης.

 

Απάντηση : Πιστεύω μέσα από την ενημέρωση θα πρέπει να προκύψει ένα μπλοκ πιέσεων προς την κυβέρνηση για να αναλάβει κυρίως τις οικονομικές ευθύνες της, αλλά και ένας συμπληρωματικός προγραμματισμός δράσεων της τοπικής κοινωνίας , για οργάνωση, προβολή και αξιοποίηση των αγώνων πριν και μετά από αυτούς.

 

Τα βήματα για την δημιουργία του σχεδίου αυτού είναι συγκεκριμένα.

 

Πρώτο βήμα είναι η λειτουργία των θεσμικών οργάνων που έχουν οριστεί.

 

Δεύτερο βήμα είναι η διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης όλων των φορέων ανεξάρτητα από αν συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή.

Επιμελητήρια, επιχειρηματικοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί, πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, οικολογικοί κ.λπ. φορείς που μπορούν να προσφέρουν στον θεσμό των αγώνων.

 

Τρίτο βήμα θα πρέπει να είναι η κατάθεση όντος χρονικού διαστήματος 1 μηνός προτάσεων για τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι φορείς αυτοί σε συγκεκριμένα πεδία  και η ένταξη των από σήμερα στην διοργάνωση των αγώνων αλλά και πολλών παράπλευρων δράσεων.

Τα πεδία αυτά είναι η αθλητική αξιοποίηση των αγώνων σε τοπικό επίπεδο, το περιβάλλον, η επιχειρηματική αξιοποίηση, ο εθελοντισμός, ο πολιτισμός και ο τουρισμός πολλά άλλα.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά,  υπάρχουν σοβαρά θέματα που πρέπει να γνωρίζουν ορισμένοι κλάδοι ώστε να επενδύσουν .

Π.χ. οι ξενοδόχοι γνωρίζουν αν πρέπει να προετοιμαστούν και σε ποια κατεύθυνση , τα τουριστικά γραφεία θα ετοιμάσουν από τώρα πακέτα ολοκληρωμένων διακοπών για την περίοδο εκείνη ;

Είναι μόνο μερικά ερωτήματα που πρέπει συντονισμένα να απαντηθούν.

 

 

Ερώτηση:

Πιστεύεται ότι θα ανταποκριθούν στην πρόταση σας οι δήμαρχοι και οι φορείς ;

 

Απάντηση : Οι δήμαρχοι είναι υποχρεωμένοι πλέον να προχωρήσουν σε διαδικασίες ενημέρωσης και συντονισμού των φορέων.

Κατά την άποψη μου αλλά και σύμφωνα με την θέση του Επιμελητηρίου , με βάση τον χρονικό ορίζοντα των αγώνων όχι μόνο πριν αλλά και μετά,  πρέπει συντονισμένα να δράσουμε ο καθένας στον χώρο μας και κάτω από ομπρέλα της οργανωτικής επιτροπής ώστε να έχουμε την καλύτερη οργάνωση και προβολή των αγώνων.

Μπορούν από σήμερα να υπάρξουν δράσεις για τους μεσογειακούς αγώνες και όχι μόνο το 2013.

 

Ερώτηση :

 

Ποιος πιστεύεται ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των φορέων.

 

Απάντηση.

 

Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα θέματα.

Οι φορείς δεν θα υποκαταστήσουν τα θεσμικά όργανα των αγώνων ούτε μπορούν να σταθούν στα έργα υποδομών .

Αυτά είναι θέματα των αρμοδίων οργάνων των αγώνων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας.

Εδώ μόνο προτάσεις στα θεσμικά όργανα μπορούν να καταθέσουν.

Όμως για θέματα soft ενεργειών όπως είναι η πρόταση μας για διοργάνωση μεσογειακού PARTENARIAT, για προβολή των τοπικών προϊόντων, για προβολή του τουρισμού, για την ενεργοποίηση των αθλητικών φορέων ώστε να έχουμε και δικούς Θεσσαλούς αθλητές στους αγώνες, για τον πολιτισμό, για το περιβάλλον, για τον εθελοντισμό κλπ. η συμμέτοχη των φορέων είναι σημαντική και ουσιαστική.

Η ενεργοποίηση των φορέων είναι αναγκαία όχι μόνο για πριν τους αγώνες αλλά και για μετά από αυτούς ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη.

Οι φορείς της Θεσσαλίας όλοι θα προστρέξουν σε ένα τέτοιο κάλεσμα.

 

 

 

 

 

Ερώτηση.

 

Κύριε πρόεδρε είστε αισιόδοξος ότι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα σας.

 

Απάντηση.

Θεωρώ ότι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν όχι σε μένα αλλά το οφείλουν πρώτα στο εαυτό τους μιας και είναι εκείνοι που καλλιέργησαν την εικόνα της μεγάλης επιτυχίας ανάληψης των αγώνων , που όλοι μας χαιρετήσαμε , αλλά το οφείλουν στην ιστορία αυτού του τόπου.

Διαφορετικά θα είναι εκτεθειμένοι απέναντι στην κοινή προσπάθεια.

Η σιωπή τους μέχρι σήμερα ίσως είναι ανεκτή , από εδώ και στο εξής όμως θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ο χρόνος πιέζει αφόρητα.

Μόλις χθες άρχισε να μπαίνει νερό στην Κάρλα και για τρεις μήνες το κάθε χρόνο μετά από πιέσεις της Ν.Α. Μαγνησίας.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους για το αν θα έχει νερό για να γίνουν οι κωπηλατικοί αγώνες το 2013 με τους ρυθμούς αυτούς.

Φανταστείτε τον διασυρμό μας σε ένα τέτοιο γεγονός που όλοι απευχόμαστε.

 

Από την πλευρά μου ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής αλλά και ως εκπρόσωπος ενός σημαντικού φορέα εκφράζω την αγωνία και τον προβληματισμό μου.

Είναι καιρός ο καθένας, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση και τοπική κοινωνία να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τους αγώνες και για την αξιοποίηση των χρημάτων  του ελληνικού λαού που θα επενδυθούν σε αυτούς, αλλά και για το χάσιμο της σημαντικής αυτής ευκαιρίας.

 

Ένα μεγάλο αθλητικό, οικονομικό και κοινωνικό γεγονός δεν μπορεί να υποβαθμιστεί με ευθύνη κάποιων.

Ούτε πιστεύω ότι πρέπει να δικαιωθούν εκείνοι οι οποίοι που από την πρώτη στιγμή για μικροπολιτικούς λόγους υποβάθμισαν την ανάληψη της διοργάνωσης.

Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η κάθε πόλη και περιφέρεια πρέπει να βάζει μεγάλους στόχους , να τους διεκδικεί και να τους επιτυχαίνει αξιοποιώντας το σύνολο των δυνάμεων της.

Η μιζέρια δεν έχει θέση στην πόλη μας και στην Θεσσαλία, αλλά θέση δεν έχουν και οι κύκλοι των χαμένων ευκαιριών που πρέπει επιτέλους να κλείσουν  για την περιφέρεια μας.

Σήμερα οι υπεύθυνοι έχουν την ανοχή μας,  στο σύντομο μέλλον αν δεν αναλάβουν πρωτοβουλίες θα τύχουν της απαξίωσης μας και της ανάληψης πρωτοβουλιών στο μετρό των δυνατοτήτων από τους φορείς και την τοπική κοινωνία, κάτι που δεν επιθυμούμε και απευχόμαστε..

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φωτογραφικό Υλικό:
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας