Με υψηλά πρόστιμα απειλεί η Κομισιόν την Ελλάδα για τη μη αναγνώριση των κολεγίων
Ημερομηνία: 14/04/2009

Προειδοποιητική επιστολή

Με υψηλά πρόστιμα απειλεί η Κομισιόν την Ελλάδα για τη μη αναγνώριση των κολεγίων

Αντιμέτωπη με υψηλά πρόστιμα από την Κομισιόν βρίσκεται η χώρα μας, για τη μη συμμόρφωσή της στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ορίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων κολεγίων.

Σύμφωνα με τα Νέα, τη Μ.Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C-274/05) όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μηχανικών.

Η χώρα μας δεν έχει λάβει ακόμα κάποιο μέτρο και εάν εξακολουθήσει να αδιαφορεί για το ζήτημα, το επόμενο στάδιο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι η επιβολή υψηλότατου προστίμου για κάθε μέρα που η Ελλάδα συνεχίζει να αδιαφορεί για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2008 το Ευρωδικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, αρνούμενη να αναγνωρίσει τα διπλώματα διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικότερα των μηχανικών, τα οποία χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους-μέλους στο πλαίσιο συμφωνίας δικαιόχρησης που έχουν διάφορα ξένα πανεπιστήμια με ελληνικά κολέγια.

Σύμφωνα με το Ευρωδικαστήριο, η Ελλάδα παρέβη επίσης τις υποχρεώσεις της βάσει της ιδίας οδηγίας, επιβάλλοντας αντισταθμιστικά μέτρα (εξετάσεις σε πρόσθετα μαθήματα κ.λπ.) σε περισσότερες περιπτώσεις από τις επιτρεπόμενες και εξετάζοντας το επίπεδο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που χορήγησε το δίπλωμα, παρ΄ ότι δεν έχει τέτοιο δικαίωμα καθώς σύμφωνα με το Ευρωδικαστήριο τα ξένα πανεπιστήμια, αλλά και τα «παραρτήματά» τους στη χώρα μας δεν ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να έχουμε δικαίωμα ελέγχου.

Τέλος, η Ελλάδα καταδικάστηκε και επειδή δεν επιτρέπει, στον δημόσιο τομέα, τη μετάταξη σε θέσεις κλάδου ανώτερης κατηγορίας υπαλλήλων που διορίστηκαν με βαθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον θα μπορούσαν να είχαν διοριστεί, αν τα διπλώματά τους είχαν αναγνωριστεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

 

Newsroom ΔΟΛ

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας